Mustafa YILMAZ

Hat Sanatında “Karalama”

Hat sanatı, kendine has usûl ve kâidelerle hoca-talebe ilişkisi içerisinde öğrenilen bir güzel sanat dalıdır. Hat sanatı, uzun, sabırla çalışma ve manevî feyiz gerektiren zorlu bir yoldur. Hoca-talebe...

Türk Hat Sanatı: Divani Yazı

Dîvânî, Dîvân’a mensup demektir. Dîvânî yazı devletin resmî yazısı olup, hemen hemen bütün fermanlar, nâmeler, buyruklar ve mühimme defterlerinde bu yazı kullanılmıştır. Mühim emirler ihtiva eden ferm...

Türk Hat Sanatı: Ta’lik Yazı

  İslâm yazısının kaynaklarda birçok çeşidinden bahsedilmiştir. Yapı ve şekil olarak harfler birbirine yakın olsalar da, yazı çeşitlerinin harfleri arasında nüanslar bulunmaktadır. İslâm yazısını...

Hat Sanatında Nesih Yazı

Hat sanatında, Aklâm-ı sitte’nin çok kullanılan bir yazı çeşididir. Daha çok uzun metinlerin ve Kur’ân-ı Kerîm’in yazımında kullanılmıştır. Kelime anlamı “ortadan kaldırmak, iptal etmek” anlamına gelm...

HAT SANATINDA MUHAKKAK-REYHÂNÎ YAZI

Bugün dünyada en yaygın kullanılan yazılardan olan islam yazısı bu özelliğini öncelikle islam dinine borçludur. İslâmiyetle birlikte ortaya çıkmaya başlayan İslâm yazısı, islâm dininin gelişmesine par...

Hat Sanatında Yazı Çeşitleri: Kûfi Yazı

    İslâm yazısının aslı, Ârâmi asıllı Nabatî hatta dayanmaktadır. Kûfîyazı, tarihi süreç içinde Nabatî yazısından geliştirilmiştir. İslâm’ın ilk yıllarında kullanılmakta olan sert köşeli ya...

HÜSN-İ HAT, GÜZEL YAZI ÜZERİNE.

                                                                                             Osmanlı, bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi göstermiş hattatlar, padişahları...

HÜSN-İ HAT, GÜZEL YAZI ÜZERİNE

                                                        İnsanın güzele olan meyli, bu duygusunu çevresinde bulunan her şeye aktarmasına sebep olmuştur; bir yönüyle bütün hayatı bu gayret içerisinde ol...

YILDIZ SARAYI HÜMÂYÛNU  

  Yıldız Sarayı, Beşiktaş Yıldız Tepesi`nde Türk Osmanlı Saray mimarisinin en son örneğini oluşturan yapı gruplarındandır. Sarayın bulunduğu “Hazine-i Hassa”ya kayıtlı bu arazi Kânûnî Sult...

Kâğıt ve Deri Kesme Sanatı: KAT’I

  Kat veya kat’ı kelimesinin sözlükteki anlamı “kesmektir”. Kat’ı bir kâğıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya şekli oyup çıkartarak bir başka kâğıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçe...

Boğaziçi Yalıları

Osmanlı döneminde, İstanbul Boğazı’nın iki yakasının kıyılarına inşa edilen yalılar, Boğaziçi mimarisinin en seçkin örneklerinden olmuş ve yıllar boyunca İstanbul Boğazı ile özdeşleşmiştir. Yüzyıllar ...

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,