Mustafa TOPÖZ

Deizmin İddialarına Risale-i Nur’dan Cevaplar

Deizmin İddiaları Deizm felsefesinin iddia ettiği fikirleri iki maddede özetleyebiliriz: Allah vardır. Kâinatı yaratmıştır. Fakat tabiat kanunlarının etkisiyle mekanik bir şekilde kendi kendine işleye...

Sihirbaz Cellat

Eşyaya ve hadiselere doğru yerden bakan doğru görür, doğru gören doğru tanımlar, doğru tanımlayan da doğru hükümlere ve sonuçlara ulaşır. Yani doğru hükümlere ve sonuçlara ulaşmak, ancak doğru yerden ...

EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL FELSEFESİ DEĞİŞMELİDİR

  Eğitim; insanlara bir şeyler öğreterek, onların fikir ve davranışlarını değiştirme faaliyetidir. Öğretilen şey, önce fikirleri sonra da davranışları değiştirmeye başlar. Fikir ve davranış değiş...

RABBANÎ KAMÇILAR

  “ … Teellümât-ı ruhâniye ise sabra, mücâhedeye alıştırmak için Rabbanî bir kamçıdır. Çünkü emn ü ye’sin vartasına düşmemek hikmetiyle, havf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için ...

Âlimlere Kızmak Yanlış ve Tehlikelidir

  İlim sıfatına sahip ama sert mizaçlı birisi olsun. Bu zatın sert mizaçlı olmasından kaynaklanan bazı yanlışlarından ve kabahatlerinden dolayı ilmi suçlamak ve mahkûm etmek ahmaklıktır. Öyle de ...

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER – Türklerin Ve Kürtlerin Saadetleri Ortaktır

  Türklerin Ve Kürtlerin Saadetleri Ortaktır Bediüzzaman Hazretleri, Kürt aşiretlerin sorularına cevaplar verdiği Münazarât Risalesi’nde, kendisi de doğunun bir evlâdı olarak, Kürtlere mealen şöy...

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER (12)

İslâm Âlimlerinin Aralarındaki Müthiş İhtilâfların Sebepleri Âlem-i İslâm, intizamı bozulmuş bir vekiller meclisine veya bir istişare kuruluna benzemektedir. Bir şer’î hüküm için fıkıh kitaplarında “M...

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER “İttihad-ı İslâm’ın Tarifi”

  İttihad-ı İslâm’ın Tarifi İttihad, cehaletle olmaz. İttihad, imtizac-ı efkârdır. Yani fikirlerin ve düşüncelerin birbiriyle kaynaşması ve uyuşmasıdır. Aynı fikirler, düşünceler ve duygular etrafında...

İSTİKBAL YALNIZ VE YALNIZ İSLÂM’IN OLACAK

Bediüzzaman Hazretleri 1911 senesinde, Şam’da, içinde yüz ehl-i ilmin de olduğu on bin kişilik bir cemaate muazzam bir hutbe irat eder. Hutbede, sesini tüm dünyaya işittirmek istercesine şöyle demekte...

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER (10)

İslâm’a Uygun Cumhurî Yönetimler İslâmî Uyanışa Sebeptir İslâm hukukuna uygun cumhurî yönetimler (parlementer sistemler), kopmayan sağlam ip hükmünde olan İslâmiyet’i ve İslâmî milliyet fikrini hareke...

VUSULSÜZLÜĞÜMÜZ USULSÜZLÜĞÜMÜZDENDİR

  İnsanın gönül verdiği, uğruna çalıştığı davasının hak ve meşru oluşu ne kadar önemli ise kullandığı vesîlelerin, yolların, usullerin de o kadar hak ve meşru olması gerekmektedir. Âlemde kazanma...

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER: İslâm Milletinin Namusu Nasıl Korunur?

İslâm Milletinin Namusu Nasıl Korunur? Bediüzzaman Hazretleri, İslâm milletlerinin maddî ilerlemede geri kalmakla kalmayıp; zillet ve sefalet içinde perişan bir vaziyete girmelerinin mühim bir sebebin...

  • 1
  • 2
  • 4
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,