Kudret UĞUR

Allah’ın isimleri

Allah’ın sıfatları olduğu gibi, isimleri de vardır. Onlara “Esma’ül Hüsnâ” yani “En güzel isimler” denilir. Bu konuda bir âyet şöyle...

Think tanklar ve İslâm âleminin geleceği

Think Tank Nedir?Kelime anlamı olarak think tank “düşünce kuruluşu” anlamına gelir. Düşünce fabrikası, düşünce üretim merkezleri, Ar-ge (araştırma-gelişt...

Think tanklar ve İslâm âleminin geleceği

Think Tank Nedir?Kelime anlamı olarak think tank “düşünce kuruluşu” anlamına gelir. Düşünce fabrikası, düşünce üretim merkezleri, Ar-ge (araştırma-gelişt...

Haremlik – Selamlık

Resûlullah (sav)’ın zevceleri müminlerin anneleri olduğu halde yabancı erkeklerle bir arada bulunmamaları, onlardan bir şey isteneceği zaman perde arkasından istenmesi, diğer mü&...

“Münâkaşa yapmayın!”

  1. Münâzara mı, mücâdele mi? İslâm âlimleri, tartışmayı münâzara ve cedel olmak üzere iki kısma ayırmışlardır. Tartışılan bir konuda doğruyu or...

İlham-ı İlâhî

Günümüzde pek çok kimselerinÜstad Bedîüzzaman’a yerli yersiz hücumettiklerini uzun zamandan berigörüp duyuyoruz.

Liderler ve toplum hayatı

Toplum hayatında liderliğin ve liderlerin büyük bir önemi vardır.Yönetim bilimi uzmanlarınca lider: “İçinde bulunduğu gurubu, milleti en çok etkileyen kimse&rdq...

Bilimin diliyle kıyâmet

Semavî dinler kıyâmetin kopacağında müttefikler. Bilhassa kıyâmetin kopacağıyla ilgili Kur’ân âyetleri sayılamayacak kadar çoktur. Kıyâmetin kopma...

Öldükten sonra dirilme ve Âhiret halleri

1. Âhiret Âhiret kelimesi, evvelin mukâbilidir ve “son” mânâsına gelir. Âhiret, dünya hayatından sonra başlayacak olan ikinci hayat anlamına gelir....

Sâhibini Cennete götüren îman: Tahkîkî îman

A. Îmanın artması ve eksilmesi : Îman sâlih amellerle ve ilmî çalışmalarla artabilir veya günahlarla meşguliyet neticesinde azalabilir. Kur’ân’ın ...

İdâreciler üç kısımdır

İdârecileri genel hatlarıyla 3 kısma ayırabiliriz:1- Lâkayt idâreciler: Lakayt idâreciler vazifelerini yapmayan, idâre ettikleri kimselerin işleriyle, derdleriyle ilgilen...

Kadere îmanın îman esasları içine girme sebebi

1. MUKADDİME: İslâm tarihinde îmânın altı esasından yalnızca biri Müslümanlar arasında tartışılmıştır.O da kadere îmândır. Cebriye mezhebi her şeyi kadere nisbe...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,