İdris TÜZÜN

Tesettür Sorunu Bitti (mi?)

Tesettür konusu, Peygamberimiz (sav) döneminden Osmanlı’nın sonlarına kadar Müslüman toplumların bütünüyle benimseyip, uyguladığı ve bu konuda hiçbir zaman problem yaşamadığı bir meseledir. Fakat batı...

Adem Babamız, Havva Anamız, Şeytan ve Tesettür

Kur’ân’ın değişik surelerinde Allah’ın Âdem (as)’ı yarattığı, meleklere Âdem’e secde etmelerini emrettiği, meleklerin secde ettiği, fakat İblis’in diretip kendisinin daha hayırlı olduğunu iddia ederek...

KÂSİYÂTUN ÂRİYAT

  Günümüzde tesettür denildiğinde akla en çok gelen şey başı örtmektir. Doğru, başı örtmek tesettürün en önemli unsurudur. Fakat yalnızca başı örtmekle tamamen tesettüre girdik denilemez. Maalese...

BOLLUKTA DARLIK, DARLIKTA BOLLUK GÖRENLER

Dünya tarihinde Allah’ın en çok nimet verdiği zaman bu zamandır. Mesela, yazın günü kış meyvesi, kışın günü yaz meyvesi yiyebiliyoruz. Geçmişte hiçbir padişahın, hiçbir kralın sahip olamadığı imkânlar...

RİSÂLE-İ NÛR VE TASAVVUF

Risalelerde tasavvuf ele alınırken genel olarak şu beş madde üzerinde durulur: Ehl-i keşif ve ehl-i keramet olan evliyanın vahdaniyete, risalete ve haşre delil olmaları.[1] Tasavvufa hücum edenlere ka...

NEFİS TERBİYESİNİ BİLMEK AYRI NEFSİ TERBİYE ETMEK AYRIDIR

  “İnsanlara iyiliği emrederde kendi nefsinizi unutur musunuz? Hâlbuki siz kitabı da okuyorsunuz. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”[1] Yıllar önce vakıflık yapan bir arkadaşımız bana “Bulunduğum yerd...

KUR’ÂN’DA BELÂGAT ÖRNEKLERİ

Fesahat, bir sözün telaffuzunun kolay olmakla beraber, muhatabın kulağına hoş gelmesi ve kolayca anlaşılması;[1] belâgat da, sözün fasih olmak şartıyla mukteza-yı hâle mutabık olması diye tarif edilmi...

RİSÂLE-İ NUR’U ANLAMADA MANEVÎ CİHET

  “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.” Bediüzzaman Said NURSİ (ra)   İlim öğrenmede cehd ve gayretin rolü...

HERKES AZ-ÇOK İDARECİDİR: PEKİ, NASIL?

HERKES AZ-ÇOK İDARECİDİR: PEKİ, NASIL? Sosyal psikologlar, liderlik konusunda değişik çalışmalar yapmışlardır. Burada otoriter, demokratik ve lakayt liderler hakkında yapılmış bir çalışma üzerinde dur...

KUR’ÂN VE SÜNNETE GÖRE EHL-İ KİTABIN DURUMU

KUR’ÂN VE SÜNNETE GÖRE EHL-İ KİTABIN DURUMU Daha önceki kutsal kitaplar –Tevrat, İncil ve Zebur- Hazret-i Muhammed’den (sav) haber vermektedir. Bu yüzden ehl-i kitap, Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, pey...

ÂLEM-İ İSLAMIN ANAHTARI TÜRKİYE’DİR

ÂLEM-İ İSLAMIN ANAHTARI TÜRKİYE’DİR Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı François Ferdinand’ın, Saraybosna’yı ziyareti esnasında 28 Haziran 1914 tarihinde bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Pri...

YAĞMURDAKİ DENGE

YAĞMURDAKİ DENGE “Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.” (Nebe, 14) Hayatımız için en mühim unsur olan yağmurda da tam bir denge hali müşahede edilir. Bilindiği gibi yeryüzünde okyanusl...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,