İbrahim SARITAŞ

Bir “Değer” Ölçüsü: Nuh’un Gemisi Varken Yüzmeyi Bırak

“Sünnet Nuh’un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, geriye kalanlar boğulur.” İmam Malik (ra) Sünnet-i Seniyyeye, “utlubu’l-ilme” kelam incisine ittiba niyetiyle Çin diyarından mervi bir kelam: “...

KALEMLERİN EŞLİĞİNDE YAZILAN MANEVİ CİHADA “DEĞER”

  “Ne zaman kılıç sesleri yükselse, savaş hızlansa Resûlüllahı arardı gözlerimiz” diye ifade buyurmaktadır, Allah’ın Arslanı Hz. Ali Kerremallahü Veche. Biliriz. Tasavvur ederiz. Hissetmeye çalış...

“DEĞER”LERİMİZİ GÜL TARTISINDAN GEÇİRİYOR MUYUZ?

  “Değer” deyip geçivermemek gerek. Değerin de kıymetini bilmek ve anlamakla içini doldurmalı böylelikle maddesiyle manasıyla ona sahip çıkmalıyız, onu ihya etmeliyiz. Kuvveden fiile geçirebilmel...

İHTİYAÇLARIMIZIN FARKINDALIĞINI NE KADAR “DEĞER”LENDİRİYORUZ?

  Canım istemiyor? Müsait değilim? Yarın olsa… Neye yarayacak ki?! Sonra “yapsak / baksak / alsak / yazsak / kılsak / okusak / çalışsak” vd. fiiller ve tavırlar. Hep aynı kökten türemiş cümleler!...

ŞİİR GÖZLÜĞÜYLE HAYAT VE KÂİNAT KİTABINI OKUMAK

İne gönül, kalka gönül Hep doğruya baka gönül Hak vergisi… Hakk’a gönül Vermeyene anlatılmaz. İlk ne zaman bir şiir mısrasıyla karşılaştık? Şairin hayal dünyasının sınırları ve sırları ne vakit açıldı...

NİMET KABUĞU ALTINDA ŞÜKRÜ GÖREBİLMEK

Kadirşinaslık (‘Değer’bilirlik) Bakışı: İyilik bilen insanlar, nail oldukları nimeti, şükür çivisiyle mıhlarlar. Kimlere karşı nasıl ve ne kadar kadirşinas olabileceğimize yönelik birçok sual yönelteb...

SANATKÂRIN VE ESERİNİN DEĞER’İNİ BİLMEK

  Ecdadımıza karşı olan kadirşinaslığımızı gözden geçirmeye, asırlardan müteşekkil zaman vagonlarıyla günümüze intikal eden sanat eserleri ve bunların sanatkârları üzerinde biraz tefekkür etmeye ...

KELİMELERİN İŞARET “DEĞER”İ

  Kelimelerin elbette mana cihetiyle icra ettikleri vazifeleri var. Taşıdıkları kıymet de kelimelerin bu özelliğiyle ilgilidir. Kelam hazinesinin işletilmesi ve kelimelere vukufiyetin artmasıyla ...

HAKİKİ ÖMRÜMÜZÜ “DEĞER”Lİ KILMAK ADINA…

Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil! Malum… Kavanoz hikâyesini hemen hepimiz biliriz. Dolu kavanozda büyüklüğüne göre taş parçacıklarının ve kumun tanzimini. Aslında yapılan zamanın/hayatın tanzimidir. B...

KENDİMİZİ HESABA ÇEKMEYE “DEĞER”

  Muhasebe hasleti “değer”leştirilmeli, bir program dâhilinde terbiye metodu haline getirilmelidir. Özellikle gençlerimizin iç dünyalarından kopuk, kendileriyle hesaplaşmaktan uzak vaziyetleri gö...

HAK VE HAKPERESTLİĞİN “DEĞER”İNİ BİLİYOR MUYUZ?

Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.                                                                                                               ...

O “DEĞER” (ASM) HAYATIMIZDA OLMADAN BAŞKA DEĞERLER ARANIR MI?

O “DEĞER” (ASM) HAYATIMIZDA OLMADAN BAŞKA DEĞERLER ARANIR MI?   Değer arayışı, doğruluğu ve güzelliği arama teşebbüsü olmalıdır. Bu  arayışta medeniyetimizde izleri ve eserleri bulunan manevi ala...

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,