Fatih KIRAR

Tebliğ, nefis ve vicdana müessir olmalıdır!

Tebliğ; akıl, vicdan ve hissiyata tesir edebilecek durumda olmalı. Evet, yapılan tebliğ aklı ikna etmekle beraber vicdanı da tatmin etmelidir. Kalbe gıda olup onun alacağı kudsî lezzetleri vermekle be...[Devamını Oku]

Şerlerin mayası yokluktur

اًقوُهَز َناَك َلِطاَبْلا َّنِإ ُلِطاَبْلا َقَهَزَو ُّقَْلا ءاَج ْلُقَو”(Habibim Yâ Muhammed!) Yine de ki ‘Hak geldi, bâtıl zâil oldu! Şübhe-siz ki bâtıl,...[Devamını Oku]

Şerlerin mayası yokluktur

اًقوُهَز َناَك َلِطاَبْلا َّنِإ ُلِطاَبْلا َقَهَزَو ُّقَْلا ءاَج ْلُقَو” (Habibim Yâ Muhammed!) Yine de ki ‘Hak geldi, bâtıl zâil oldu! Şübhe-siz ki bâtıl...[Devamını Oku]

Şerlerin mayası yokluktur

  اًقوُهَز َناَك َلِطاَبْلا َّنِإ ُلِطاَبْلا َقَهَزَو ُّقَْلا ءاَج ْلُقَو” (Habibim Yâ Muhammed!) Yine de ki ‘Hak geldi, bâtıl zâil oldu! Şübhe-siz ki b&ac...[Devamını Oku]

O seni görüyor ya!

İşârâtü’l-İ’caz’da beyan edildiği gibi namaz, bütün mahlûkatın ibâdetlerini içinde toplayan, kul ile Allah arasında yüksek bir irti...[Devamını Oku]

Allah’tan başka ilah yoktur

Allah lafzı, bütün esma-yı İlahiye ile kemâl sıfatları içinde bulundurduğundan dolayı, “Lâ ilâhe illallah” Allah’tan başka ilah olmadığını ifade et...[Devamını Oku]

Kulluğumuzla özgürüz

Cenâb-ı Hakk insanı, her türlü yeteneği kendinde toplayıcı bir varlık olarak yaratmıştır.  O istidadlarla her türlü hayır ve hasenatı yaparak, dünyada en yüce ...[Devamını Oku]

Ehl-i Fetretin Akıbeti

Fetret, vahiy ve semavi hükümlerin sükûn ve duraklama zamanı olduğu için, iki peygamber-i zîşan devirleri arasındaki zamana denir. Hatta yürürlükte ola...[Devamını Oku]

Irkçılığın Zararları

Câhiliye denilen müşriklere ve kâfirlere ait ırkçılık, birbirine dayanıp yardım eden gaflet, dalâlet, riyakârlık ve zulümden yoğrularak oluşturulmuş bir macundur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti i...[Devamını Oku]

Müsbet ve Menfi Milliyetçilik

İslamiyet kendinden önceki cahiliye denilen şirk ve küfür dönemine ait ırkçılığı kökünden kesip atmıştır. Hadîs-i Şerif “Birbirinizi tanımanız ve sosyal hayata ait olan ilişkilerinizi bilmeniz için si...[Devamını Oku]

Rabbü’l Âlemîn

Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükûmetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim (eğitim), cihad gibi dini ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükûmetin vazifesi...[Devamını Oku]

Lisan-ı Hâl İle Nasihat

Lisan-I Hâl Ile Nasihat Şuna da dikkat etmek îcab ediyor ki, “Yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz?” demek, “Söylediğiniz şeyleri yapınız!” demek...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,