Cemal ERŞEN

MÜSBET HAREKET

Müsbet hareketi kısaca şöyle tarif edebiliriz: Emniyet ve asayişi bozmadan, başkalarına ilişmeden ve Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmayarak sabır ve tahammülle kendi hizmetimizi yapmaktır. Dâhili ciha...[Devamını Oku]

ALİ HARF İNKILÂBINI TARİHİYE HABER VERDİ

Osmanlı’nın yıkılışından sonra, Türkiye’de toplum hayatının rengini değiştiren en büyük olay nedir diye sorulduğunda, bunun cevabı hiç kuşkusuz “Harf İnkılâbı” olacaktır.

FİKRÎ GURUR HASTALIĞI

İnsanların benlik atına binip dalalet vadilerinde koşturdu­ğu günümüz dünyasında, pek çok kimsenin yakalandığı bir hastalık, fikrî gurur hastalı­ğıdır. Yani her konuda kendi fikirlerine güvenmek ve ba...[Devamını Oku]

İki Büyük Üstadın Şaşırtıcı Benzerlikleri

Âhirzaman’ın büyük müceddidi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile onun Hayru’l-Halefi olan Ahmed Hüsrev Efendi’nin

Üstâd Bediüzzaman’ın Risaleleri Sadeleştirmeye İzni Var mı?

Bediüzzaman Hazretleri’nin Kastamonu Lahikasındaki bir mek-tubunda yer alan; “Yirmi sene evvelki Türkçe ile şimdiki Türkçe’nin farklı olduğundan, yeni Türkçe için bazı kelimât-ı Arabiyede tasarruf edi...[Devamını Oku]

DEHÂ MI HÜDÂ MI?

Hüdâ (hidâyet) semâdan indi, dehâ zeminden çıktı. Hüdâ kalbde işliyor, dimağı da işletir. Dehâ dimağda işler, kalbi de karıştırır. Akılda bulunan fikir nuru, kalbdeki imanın ve hidâyet ...[Devamını Oku]

Doğruluk ve Hakkın Hatırı

nsanı diğer hayvanlardan ayıran en üstün yönü ona verilen akıl nimetidir. İnsan ancak âkil -akıl sahibi- ise dinen sorumlu olarak kabul edilir. Aklı olmayan delilerin veya yeteri kadar olmayan çocukla...[Devamını Oku]

Kalbî Günahlardan Tevbe

Tevbe ve istiğfar deyince çoğunlukla aklımıza bedenen ve fiilen işlenen günahlar gelir de kalben işlediğimiz günahları hiç hatırlamayız bile. Büyük bir gaflettir bu aslında… Bu gaflet sebebiyle, büyük...[Devamını Oku]

NUR’UN İKİ ÜSTADI ARASINDAKİ HAYRETENGİZ MUHABBET

“Bu hakir talebeniz Hüsrev çok mütehammildir (dayanıklıdır); size gelen hastalıklarınızı kendinize değil Hüsrev’e tahmil ediniz (yükleyiniz). Hem Hüsrev bu istirhamının olsun, kabulünü çok ister. Ne o...[Devamını Oku]

GARÎBÜZZAMAN ACÎBÜZZAMAN BEDÎÜZZAMAN

Bediüzzaman; zamanın misilsiz, benzersiz, acîb ve harika güzelliği anlamına gelir. Bu lakabı Üstad Bediüzzaman’a, onun ifrat derecedeki zekâ ve hâfızası karşısında hayrete düşen hocaları tarafından ve...[Devamını Oku]

Hazret-İ Üstad ve Hayr’ul-Halefi’nin Tarihçe-i Hayatları

Rabbimize nâmütenâhî hamd ü senâlar olsun ki, yıllardır beklemekte olduğumuz Bediüzzaman Hazretleri ile Hüsrev Efendi Üstadlarımız’ın tarihçe-i hayatlarını geçtiğimiz ay yayınlamak nasib oldu. “Bediüz...[Devamını Oku]

Sabır Erisin

Sabır Erisin Önce aldın sevdiğimi elimden,Sonra verdin derdi pişsin diye,Sınavınla edip beni benden,Sabır erisin, şükür gelsin dile.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,