Cemal ERŞEN

MÜSBET HAREKET

  Müsbet hareketi kısaca şöyle tarif edebiliriz: Emniyet ve asayişi bozmadan, başkalarına ilişmeden ve Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmayarak sabır ve tahammülle kendi hizmetimizi yapmaktır. Dâhi...

ALİ HARF İNKILÂBINI TARİHİYE HABER VERDİ

  Osmanlı’nın yıkılışından sonra, Türkiye’de toplum hayatının rengini değiştiren en büyük olay nedir diye sorulduğunda, bunun cevabı hiç kuşkusuz “Harf İnkılâbı” olacaktır. Günümüz mütefekkirleri...

FİKRÎ GURUR HASTALIĞI

  İnsanların benlik atına binip dalalet vadilerinde koşturdu­ğu günümüz dünyasında, pek çok kimsenin yakalandığı bir hastalık, fikrî gurur hastalı­ğıdır. Yani her konuda kendi fikirlerine güvenme...

İki Büyük Üstadın Şaşırtıcı Benzerlikleri

  Âhirzaman’ın büyük müceddidi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile onun Hayru’l-Halefi olan Ahmed Hüsrev Efendi’nin hayatlarını incelediğimizde aralarındaki benzer veya birbirini tamamlayıcı no...

Üstâd Bediüzzaman’ın Risaleleri Sadeleştirmeye İzni Var mı?

  Bediüzzaman Hazretleri’nin Kastamonu Lahikasındaki bir mek-tubunda yer alan; “Yirmi sene evvelki Türkçe ile şimdiki Türkçe’nin farklı olduğundan, yeni Türkçe için bazı kelimât-ı Arabiyede tasar...

DEHÂ MI HÜDÂ MI?

  Hüdâ (hidâyet) semâdan indi, dehâ zeminden çıktı. Hüdâ kalbde işliyor, dimağı da işletir. Dehâ dimağda işler, kalbi de karıştırır. Akılda bulunan fikir nuru, kalbdeki imanın ve hidâyet ışıkları...

Doğruluk ve Hakkın Hatırı

  nsanı diğer hayvanlardan ayıran en üstün yönü ona verilen akıl nimetidir. İnsan ancak âkil -akıl sahibi- ise dinen sorumlu olarak kabul edilir. Aklı olmayan delilerin veya yeteri kadar olmayan ...

Kalbî Günahlardan Tevbe

  Tevbe ve istiğfar deyince çoğunlukla aklımıza bedenen ve fiilen işlenen günahlar gelir de kalben işlediğimiz günahları hiç hatırlamayız bile. Büyük bir gaflettir bu aslında… Bu gaflet sebebiyle...

NUR’UN İKİ ÜSTADI ARASINDAKİ HAYRETENGİZ MUHABBET

  “Bu hakir talebeniz Hüsrev çok mütehammildir (dayanıklıdır); size gelen hastalıklarınızı kendinize değil Hüsrev’e tahmil ediniz (yükleyiniz). Hem Hüsrev bu istirhamının olsun, kabulünü çok iste...

GARÎBÜZZAMAN ACÎBÜZZAMAN BEDÎÜZZAMAN

Bediüzzaman; zamanın misilsiz, benzersiz, acîb ve harika güzelliği anlamına gelir. Bu lakabı Üstad Bediüzzaman’a, onun ifrat derecedeki zekâ ve hâfızası karşısında hayrete düşen hocaları tarafından ve...

Hazret-İ Üstad ve Hayr’ul-Halefi’nin Tarihçe-i Hayatları

  Rabbimize nâmütenâhî hamd ü senâlar olsun ki, yıllardır beklemekte olduğumuz Bediüzzaman Hazretleri ile Hüsrev Efendi Üstadlarımız’ın tarihçe-i hayatlarını geçtiğimiz ay yayınlamak nasib oldu. “Bedi...

Sabır Erisin

Sabır Erisin Önce aldın sevdiğimi elimden, Sonra verdin derdi pişsin diye, Sınavınla edip beni benden, Sabır erisin, şükür gelsin dile. Ben sana olmuşum köle kul, Vurdun bağrıma kederinle, Yandım nefe...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,