Cavid SARACOĞLU

Mekteb-i İrfâna İlerle

  Her ân hız alıp belde-i cânâna ilerle Bir katre misâl; ırmağa, ummâna ilerle Ey mûr-ı zâif! Sen de Süleymân’a ilerle Sabr iste Sabûrdan, yüce Sübhâna ilerle   Kurtar o azîz rûhunu âdi heye...

Sünnet yolu tek çâre

Sünnet yolu tek çâre Kimin düşse kalbine Hakk aşkından kıvılcım Muhabbet gülşeninde bülbül nâlân olur Galiba gözyaşıyla yoğrulmuş hilkat-ı harcım Hakk derken kirpiğimden damlalar rîzân olur   O H...

20. Yüzyılda Üstad Bedîüzzaman ve İman Hareketi

ÜSTAD BEDÎÜZZAMAN’IN YAŞADIĞI DÖNEMİN RUHUNU OKUMAK Üstad Bedîüzzaman târihin ve insanlığın öyle bir yerinde ve kavşağında duruyor ki bunu tespit etmekle ancak Risâle-i Nur’un mücadelesi tam lâyıkıyla...

Bedîüzzaman ve çalışma hayatı

HERŞEY DİKKATLE İŞİNİ YAPIYORBütün dinlerde önce var oluş problemi çözülür. Düşünceler imar edilir. Bir Yaratıcı tasavvuru ortaya konur. Eğer zihninizde ...

Öğrenimde Bediüzzaman modeli

METODOLOJİNİN ÖNEMİİnsanlar amaçlarına ulaşmak veya bir meçhulü keşfetmek istediğinde rastgele hareket ettikleri takdirde arzularına kavuşmaktan mahrum olurlar. Hedefe ulaşmak ...

Milliyetçilik

Allah bizi neden farklı dillerde, farklı renklerde, farklı milletler olarak yarattı?“Ey insanlar! Şüphesiz ki biz, sizi bir erkek ve bir dişiden (Âdem ile Havva’dan) yarattık. B...

Ölümden ürküp duvarın arkasına gizlenenler

Gözde bir üniversitede ve güzel bir bölümde eğitim alan ve çok kitap okuyan, fakat âhiret inancı olmayan bir öğrenciye annesinin de bulundu-ğu bir iş ortamın...

Dâllîn ve mağdûb olanlar

İnsanlar maddî ve mânevî hayatlarını düzenlerken doğrunun yanında yanlışlar da yapmışlardır. Hatalı, çıkmaz, saptırıcı yollara da yönelmişlerdir. Sapmanın ve yanılma...

Ülfet ilim midir?

İLİM: Muhakkik kelam âlimlerine göre ilim, sâhibine herhangi bir durumun, ne şimdi ne de gelecekte aksi muhtemel olmayacak bir biçimde açığa kavuşması niteliğidir. Bu da...

İstişâre hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar

MEŞVERET NEDİR? Meşveret: Müşâvere, şivar, meşvüre, meşvere, meşure, danışıp işâret almak, yani fikir almak demektir. Toplanıp meşveret eden cemaate de şûrâ denilir. ...

Her ânın bir hakkı vardır

Namazdaki huşûun zevkine vardığınız an/anları hatırlıyor musunuz? İç dünyanızda bunun değerini ölçmek istediğinizde neyle kıyaslardınız? Namazın 5 vakit olarak tayin edil...

Bedîüzzaman’ın gözünde Nur talebeleri-1 Hâfız Ali (rh)

Hâfız Ali ’nin (rh ) Hz. Üstad ile tanışması Hayvanları harmana sürmeden önce yaylada otlatırlarmış ve bu çobanlara normal vakitten biraz daha fazla ücret verirl...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,