Cavid SARACOGLU

BİLMEMEK CEHÂLETMİŞ

BİLMEMEK CEHÂLETMİŞ Birkaç günlük fânîyi, mülk-i bâkî sanmıştım Bilhassa genç yaşlarda sâfdilâne kanmıştım Azıcık yaşlanınca hayâttan usanmıştım Zîrâ haddinden fazla yaktı firâk elemi Bulamamıştım kal...

ÜSTÂD

ÜSTÂD Cavid Saraçoğlu   Nûr ordusunun sürûr-ı zî-şânıdır Üstâd Can mülkünün en sevgili cânânıdır Üstâd Yakûb dilinin Yûsuf-ı Kenân’ıdır Üstâd Şefkat bağının bülbül-i nâlânıdır Üstâd   Hak yo...

Ramazan Muştusu

Beden-i cevârih giyince sıyamDirildi ruhlar dâim durdu kıyamSâkin-i arz u semâ eyledi selamVakt-i nüzûlündür ezeli kelam  Vücud fenâ ile mi...

Ve geldin Ey Nebî !

VE GELDİN EY NEBÎ!Geldin de âleme verdin teselli.Zira âlem-i bekasız nasıl teskin olunur ki,Saplanırken kalb-i hazinimize fena hançeri;Her dem çekerken elvedasız gidişl...

Korkunç Cehâlet Vardır

Kardeş, zikrin efdali “Lâ ilâhe illallah!Muhammedün Resûlullah” diyene cennet vardır!Muhammedsiz gönüller asla bulmadı felah,Onu tasdîk edene ebed&ic...

Kurtuluş Fermânı

Kim ki candan bağlanır cânânına,Zikr-i Hak’la güç katar îmânına. Rûhunu rabteyleyip Rahmânına,Son verir gaflet ile isyânına…Uy Kit&ac...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,