Arif Emre Gündüz

Dünya Savaşı’nı Almanya Kazansaydı

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 2 Ağustos 1914 günü bir ittifak antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmada Osmanlı Devleti’ni Sadrazam Said Halim Paşa ile Harbiye Nazırı Enver Paşa temsil etmekteydi...[Devamını Oku]

Kime Sahâbe Denir?

“Hem Sahâbeler, Kur’ân’ın ve âyetlerin hıfzından sonra, en ziyâde Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ef‘âl ve akvâlinin muhâfazasına, bâhusus ahkâma ve mu‘cizâta dâir ahvâline bütün kuvvetleriyle...[Devamını Oku]

Osmanlıca Öğrenmek Zor mudur?

Gözümüzü dünyaya açtığımızdan beridir hep Latin harfleriyle muhatap olduğumuzdan dolayı, bu harflerin bize kolay gelmesi çok normaldir.            Latin harflerini öğrenmenin ve okumanın kolay olduğu ...[Devamını Oku]

Krizi Fırsata Çevirelim

“…Ve madem bu mahiyetteki nev‘-i benî-âdem, mizaç ve hilkat itiba­riyle gayet zayıf ve âciz; ve gayet acz ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyâcâtı ve teellümâtı olduğu halde;

Pîrî Reis’in Dünya Haritası Nasıl Bulundu?

Yavuz Sultan Selim, 1517’de Mısır’ı fethettikten sonra yaklaşık yedi ay Kahire’de kaldı. İşte Piri Reis haritasını bu sırada Kahire’de Yavuz Sultan Selim’e sunmuştur. Harita, parşömen üzerine çizilmiş...[Devamını Oku]

Amerika’yı Kim Keşfetti?

Kristof Kolomb ve çağdaşı olan Avrupalı coğrafyacıların, Amerika kıtasını ve çevresindeki adaları enlem ve boylamları ile çizebilecek ne coğrafî ve haritacılık bilgileri vardı, ne de kabiliyetleri.

Baş Nereye Giderse Ayak da Oraya Gider

Lem’a’da da bahsi geçtiği üzere Müslümanlar, ilmiyle amel eden, aynı zamanda ihlaslı olan ve ömrü boyunca da bu ihlâsını muhafaza eden âlimlerin peşinden gitmelidirler. Aksi takdirde ortak çalışmaları...[Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

Sultan 3. Ahmed Çeşmesi Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana getirdiği bir şaheser olan bu âbidevî çeşme, Sultan 3. Ahmed tarafından yaptırılmıştır.Kitabesinde belirtildiğine gö­re ...[Devamını Oku]

Sultan 2. Abdülhamid’in Yaptırdığı Torpidolu Denizaltılar

Sultan 2. Abdülhamid’in talimatı üzerine, 1886 senesinin başında masrafları Hazine-i Hassa’dan karşılanmak üzere Nordenfeld’e, iki adet denizaltı siparişi verilir. Denizaltılar o zamanlarda;‘tahte’l-b...[Devamını Oku]

Uyuyan Bir Ümmet miyiz?

Kıble Mescidi, Denis Ruhan tarafından yakıldığında İsrail Başbakanı Golda Meir idi. Golda Meir, o gün hissettiklerini şu cümlelerle özetlemekteydi: “O gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannediyor...[Devamını Oku]

Osmanlılarda Petrol Araştırmaları

Petrol denizi üzerinde mi yüzüyoruz, yoksa bu iddia bir hayal mi? Rumeli’de ve Anadolu’da ilk petroller nerelerde bulundu? Karadeniz’de ilk defa petrol hangi şehrimizde bulundu? 1911 senesinde Rus Kon...[Devamını Oku]

Bizim Yunus

Tapduk Emre ile Yunus Emre arasında yaşanan meşhur menkıbede geçen ‘Bizim Yunus’ ibaresi, asıl Yunus Emre’nin Bizim Yunus olarak nitelendirilip diğerlerinden ayrılmasını sağlayabilmektedir. Ondan yakl...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 7
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,