Arif Emre Gündüz

Tebliğin 5 Esası

Her hususta olduğu gibi İslâmiyet’i anlatırken ve İslâmî meseleleri izah ederken de usul ve tarz önemlidir. Usulde veya günümüzün ifadesiyle metotta yapılacak yanlışlar, ‘kaş yapalım derken göz çıkarm...

O’nun (asm) Gibi Olmak

Bir arı doğduktan birkaç dakika sonra uçmaya başlar. Bal üretimini ona kimse öğretmez. O zaten yapacağı her şeyi bilerek dünyaya gönderilir. Onun gibi birçok hayvan da hayatları boyunca yapacaklarını ...

MİMAR SİNAN (1489-1588)

  1512 senesinde Yavuz Sultan Selim tahta geçince, devşirmelerin toplanmasıyla alâkalı yeni bir karar alır. Eskiden sadece Rumeli’den toplanan devşirmeler bundan sonra Anadolu’dan da toplanacaktı...

İMAN-KÜFÜR MÜCADELESİNDE NEDEN MÜSLÜMANLAR YENİLGİYE UĞRUYORLAR?

Tarih, ehl-i iman ve ehl-i küfrün mücadelesinden ibarettir; denilse yanlış olmaz sanırım. Bu mücadeleler sırasında kimi zaman ehl-i iman galip gelmiş, kimi zaman da ehl-i küfür galip gelmiştir. Ancak ...

TARİHTE İLK UÇAN İNSANLAR, MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARIYDI

Batı’da oluşturulmaya çalışılan bilim tarihi algısına göre hiçbir önemli buluş İslâm dünyasında gerçekleşmedi. Bilim ile ilgili her husus Batı’da bulundu ve gelişti. Hâlbuki tarihî kayıtlar bunun tam ...

SULTAN 2. ABDÜLHAMİD’İN SİYASİ DEHASI

Meşrutiyet dönemlerini çıkarırsak 30 senelik saltanatında resmen Osmanlı Devletinin bir karış toprağını kimseye yedirmemiş olan Sultan 2. Abdülhamid’in uyguladığı siyasetten, günümüzde çıkaracağımız ç...

KULUN ALLAH’A EN YAKIN OLDUĞU AN

    “İ’lem eyyühe’l-azîz! Kur’ân-ı mu’cizü’l-beyânın büyük bir ölçüde tekrâr ettiği ihyâ-yı arz ile, toprak unsuruna nazar-ı dikkati celb ettiğinden, kalbime şöyle bir feyz damlamıştır ki, arz âl...

Mezhebleri, Müctehidleri ve Sahâbeleri yalanlayarak inkâr edenlerin asıl maksadları nedir?

    Günümüzde her konunun uzmanı çıkıp, sadece uzmanı olduğu konuda konuşurken; mesele din olunca bilgisi olmayan birçokları da çok rahat bir şekilde fikir beyan edebiliyorlar. Hâlbuki her ilim d...

BALKANLARI NEDEN KAYBETTİK?

  Balkanların fethi Osmanlı Devletinin Rumeli ve Balkanlara ilk ayak basışı, 1356 senesinde Çimpe Kalesinin fethiyle olmuştur. Çimpe Kalesinin fethini başlatan süreç ise, günümüzde Çanakkale’ye t...

İLİM TALEBESİ OLABİLMEK

  “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âl...

Mazlumların Sesini Duyan Var mı?

Bir zaman, ziyâde rikkatimden ve fazla şefkatimden ve acımak duygusundan, zîhayatların, husûsan onlardan zîşuûrların ve bilhassa insanların ve bilhassa mazlumların ve musibete giriftâr olanların hâlle...

Osmanlı Devrinde Kudüs ve Altın Madenleri

    Sultan 2. Abdülhamid, Kudüs ve Fırat Kalkanı harekâtıyla teröristlerden temizlenen El-Bâb’daki altın madenlerini şahsî mülküne alarak yabancı istilasından korumaya çalışmıştı. Kudüs’de O...

  • 1
  • 2
  • 4
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,