Ahmed Said GÜNDÜZ

TARİHTEN SAYFALAR

Fayton Arabaları 1825’e kadar sadece hükümdarlar tarafından kullanılabileceği belirtilen fayton arabalarını bu tarihten sonra saray ileri gelenlerinin ve devlet erkânının da kullanmasına müsaade edild...[Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

Kurban Bayramı İslâm dininde ramazan ve kur­ban olmak üzere iki bayram vardır. Arapçada îdü’l-fıtr ve îdü’l-adhâ şeklinde ad­lan­dırılan her iki bayram da hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başl...[Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

Medresetü’l-Hattâtîn Şeyhülislam Hayri Efendi, hat tedrisatına has bir eğitim müessesesi kurmak istiyordu. Nihayet kuruluş çalışma­ları tamamlandı ve adının Med­re­setü’l-hattâtîn olmasına ka­rar veri...[Devamını Oku]

Mahmil-i Şerif

Mahmil sözlükte, deve, fil gibi hayvanların sırtına konan veya insanların omuzla­rında taşınan, karşılıklı oturulacak şekilde yapılmış bir çeşit kapalı sepet olarak ifade edilmektedir.

TARİHTEN SAYFALAR

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne, tıp eğitimi vermek üzere Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan bir tıp fakültesidir. Yapımına 1894’te başlanmış ve 1903 yılında ta­maml...[Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

İslam tarihinde makine vemekanik bilimi:Hiyel Hiyel, Arapçada ‘hîle’ keli­me­sinin çoğuludur. Hîle kelimesi, hüner, tedbir, çare veya yöntem şeklinde manalandırılmıştır. İslam bilim terminolojisinde i...[Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

Elhamra Sarayı Elhamra Sarayı, Endülüs’deki Nasrîler (Benî Ahmer) Dev­leti’nin başşehri olan Gır­nata’da (Granada) bulunmaktadır. “Kızıl” anlamına gelen el-hamrâ şeklinde tanımlanması, yapımı sırasınd...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Muzıka-i Hümayun Sultan II. Mahmud tarafından 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Mehterhane de ilga edildikten sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adıyla yeni bir teşkilat oluşturulmuştu.

Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı, Doğu Ro­ma İmparatoru Justinyan ta­ra­fından 542 senesinde yap­­tırılmıştır. Suyun içinden yük­selen ve sayısız gibi gö­rünen mermer sütunlar se­bebiyle halk arasında ‘Yere­batan Sa...[Devamını Oku]

Galata Mevlevîhanesi

Galata Mevlevîhanesi, Fatih Sultan Mehmed ve Sultan 2. Bayezid dönemi ileri gelenlerinden İskender Paşa ta­­rafından 1491 senesinde ku­­rul­muştur. Yıllar içinde tekkeye çeşitli eklentiler ya­pıl­mış ...[Devamını Oku]

Soğukçeşme Sokağı

Soğukçeşme Sokağı, Ayasofya Camii ile Topkapı Sarayı’nı çevreleyen Sûr-i Sultanî arasında konumlanmıştır. Sokakta surlara yaslanmış 12 ev ile bir Roma sarnıcı bulunmaktadır. Roma sarnıcından başka, bi...[Devamını Oku]

Anadoluhisarı

İstanbul’u fethetme azminde olan Sultan Yıldırım Bayezid (1389-1402), bu hisarı İstanbul Boğazı’nın en dar yerinde ve artık Osmanlı Beyliği’nin kontrolü altında olan Anadolu tarafında bir “köprübaşı” ...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 5
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,