İrfan Mektebi

Erteleyerek Neyi Kaybettiğimizin Farkında Mıyız?

Ertelemecilik, “yapılması gereken bir işi zamanında yapmayıp, sonra ileride yaparım!” diyerek yapmama davranışıdır. Aslında erteleme tembelliğin, ataletin farklı bir adıdır. İnsan yapması gerektiği ha...

BU YAZIYI KÂBE’DEN YAZIYORUM

Kâbe-i muazzama… Beytullah… Orada duruyor işte. Ölenler, değişenler, ayrılanlar, dönüşenler bir halden bir hale geçip gidiyor ama Kâbe hâlâ orada… Bu kudsî yapının maddi varlığından ziyade, arştan fer...

RİSALE-İ NURLAR KUR’AN’IN TEFSİRİ OLDUĞU İÇİN MÜ’MİNLERE MADDİ/MANEVİ ŞİFADIR

Önceki yazılarımızda Risale-i Nurların Kur’an harfleriyle yazılmasının dünyevi/uhrevi, maddi/manevi neticelerinden, faziletlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise hurufat-ı Kur’aniyenin maddi/manevi i...

ÇOCUKLARDA YUTULAN YABANCI CİSİMLER

  Küçük çocuklar etraflarındaki cisimleri ağızlarına götürme eğilimindedirler. Gerek ağız ve boğaz reflekslerinin yeterince gelişmemiş olmasından gerekse ağzında cisim varken konuşma, gülümseme ç...

İTTİHAD-I İSLAMIN YOLU AYLAN BEBEKLERİN HAYATTA KALMASINDAN GEÇER

“İslam” ve “İslam Dünyası” bu iki kavram ayrı ayrı mevzubahis olduğunda iki kavramın etrafında kurulan cümleler, konu örgüsü tamamen değişmektedir. Dünya ve ahiret hayatına, bireysel ve sosyal hayatın...

ÂLİMLERİN HATASINA NASIL BAKMALIYIZ

Müslümanların ateizmle uğraşması, halkın bozulan ahlakını ıslah etmeye çalışması, ibadetten uzaklaşanları ibadete teşvik etmeleri lazım gelirken, nedense geçmiş âlimlere hakaret etmek son zamanlarda b...

BİR OLMAMIZIN VE BERABER YOL ALMAMIZIN TEMİNATI

“İşte Allah’tan bir rahmet iledir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Hâlbuki kaba, katı kalpli olsaydın, elbette (onlar) etrafından dağılırlardı. Artık onları affet, onlar için mağfiret dile ve (hakkın...

Allah Vardır Görene! Görmek İstemiyorsa Köre Ne!

Tıp fakültesi 2. sınıfta okuyan bir gençti. Fakülteden çıkmış eve gidiyordu. Lakin aklı anatomi dersinde sınıfta anlatılan konularda ve izletilen slaytlarda kalmıştı. Bugün sınıfta “Görme duyusu ve bi...

KÖR CESARET

Çırağan Sarayı Osmanlı’nın ve dolayısıyla İstanbul’un semalarında kara bulutların dolaştığı günlerdi. İngilizler, donanmalarını Çanakkale’den Marmara Denizi’ne sokarak Mudanya Limanı’na demirlemişlerd...

AHDE VEFA

Ahde vefa; verdiği sözde, ettiği yeminde, yaptığı anlaşmada durmak manasına gelmektedir. Sözünde durmanın, ettiği yeminini yerine getirmenin ve yaptığı anlaşmaya uymanın önemi pek çok ayette[1] önemle...

Bediüzzaman Hazretlerinden Mektup Var!

Azîz, sıddîk kardeşlerim! Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste kati kanaatim gelmiş ki, Risâle-i Nûr ile kıraaten (okuyarak) ve kitabeten (yazarak) iştigal (uğraşı/çalışma), sıkın...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,