Yeniden Diriliş

Uluslararası aktörlerin de kulak kabartması, uluslararası gündemce de malum olunması, tarihe şahitlik edildiğine ilişkin not düşülmesi, atılan adımların bir maksada matuf olduğunun anlaşılması adına son yıllarda kamuoyunda en yetkili makamlar tarafından sıkça “yeniden dirilişin başladığı” telaffuz edilmektedir.

………..

Tarihin akışı içerisinde yaşanan hadiseler bütün bileşenleri ile birlikte değerlendirildiğinde bir tahriç/çıkarım yapılabilmektedir. Hadiseler bütün değişkenleri ile birlikte değerlendirildiğinde de geleceğe ait bir tahmin/öngörü imkânı sunabilmektedir.

1910’lu yıllarda Bediüzzaman hazretlerinin Osmanlı hükûmeti Avrupa ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükûmeti doğuracak…” şeklinde zamanı ve çağını bütün bileşenleri ile okuyan buna bağlı olarak da bir değerlendirme sunan ifadeleri, muhatabı Şeyh Bahid tarafından “ben de tasdik ediyorum” şeklinde yine öngörü içeren bir mukabele görmüştür. Keza aynı şekilde, İmparatorluğun son dönemlerinde Şam’da Cami-i Emevi’de içinde yüz kadar ulemanın da bulunduğu, on bin kişilik cemaate verdiği hutbede; şimdiki halin kaderin bir hükmü olduğunu vurgularken, mevcut durumun bir ümitsizliğe sevk etmemesi gerektiğini de “Bize parlak bir istikbal, ecnebilere müşevveş bir mazi düşmüş…” ifadeleri ile dile getirmesi, bütün bileşenleri ile değerlendirilen bir öngörü içermektedir.

İmparatorluğun son dönemlerinde gerek fikri, gerek siyasi ve gerekse askeri olarak imparatorluğun yıkılmaması için ciddi bir çaba gösterildiği malumdur.

YAZININ TAMAMI 2018 MAYIS SAYIMIZDA

Satın almak için lütfen tıklayınız.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,