Sünnetin Dört Fonksiyonu

137. Sayı Dosya Konusu Hz. Muhammed (sav)

Sünnetin Tanımı ve Ehemmiyeti

Sünnet; sözlükte tutulan, benimsenen yol, âdet[1], tabiat, yaratılış, huy, hüküm, emir ve nehiyden oluşan yol anlamına gelmektedir. Istılah anlamı olarak sünnet, Peygamber Efendimize (sav) nisbet edilen söz, fiil ve takrirlerin tümüdür. Takrir ise Allah Resulünün (sav) yapıldığını gördüğü bir şeye karşı sükût edip reddetmemesi demektir.[2]

Resulullah (sav)’in sünneti Kur’an’dan sonra en önemli kaynaktır. İslam dininde örnek alınacak model şahıs Peygamber Efendimiz (sav), model toplum ise sahabe cemaatidir.[3]

Peygamber Efendimiz (sav)’in hayatı tamamen Kur’an merkezlidir. Her halinde, her sözünde ve her fiilinde Kur’an’ı esas almış ve onun hükümlerine göre hareket etmiştir.  Cenab-ı Hak bu hakikate Necm Suresindeki şu ayetleriyle işaret etmektedir:

O, nefsinin arzusundan konuşmuyor! O (söyledikleri) bildirilen vahiyden başka bir şey değildir[4]

YAZININ TAMAMI 2018 NİSAN SAYIMIZDA

Satın almak için lütfen tıklayınız.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,