Alperen Olmak

137. Sayı

Türk-İslam tarihinde “Alperen” hem cesur, bahadır, savaşçı; hem de manevi bir hüviyete sahip kimse, hak dini yayma uğruna gaza eden derviş manasında kullanılagelmiştir. Burada “Alp” kelimesi kahraman, yiğit; “Eren” ise ermiş, kemalâta ulaşmış, nefsini mahviyet potasında eritmiş kişi anlamındadır. Bu iki kelimenin terkibiyle “Alperen” kelimesi vücut bulur ki bu, “takdire şayan bir Müslüman” veya bir diğer deyişle “Kâmil İnsan” modelidir.

Bu insan modelinin en mümtazı hiç şüphesiz Efendimiz Aleyhissalatü Vesselamdır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurarak bu iki insan modeline işaret etmektedir:

“İki gözü Allah (cc) ateşte yakmaz: Biri Allah korkusuyla ağlayan göz, diğeri düşmana karşı hudutları gözleyen askerin gözü…”

Asr-ı saadetten günümüze, tarih boyunca pek çok insan bu yolun yolcusu olmuşlar: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali başta olmak üzere İmam-ı Azam, İmam-ı Rabbani, Ahmed Yesevi, Sultan Alparslan, bütün Selçuklu ve Osmanlı Sultanları, Şemseddin Sivasî, Niyâzî-i Mısrî, Şeyh Şamil ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi (Allah cümlesine rahmet eylesin) gibi pek çok veli zat yeri zamanı geldiğinde hem bir Alp hem bir Eren olarak bu davanın bir neferi olmuşlardır.

Ehl-i küfre karşı manen, ilmen mücahede etmekle beraber, zamanı geldiğinde kendilerini cihat meydanına atmaktan da geri durmamışlardır. Saadet asrı bu manada altın levhalarla doludur.

YAZININ TAMAMI 2018 NİSAN SAYIMIZDA

Satın almak için lütfen tıklayınız.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,