RİSALE-İ NURLAR KUR’AN’IN TEFSİRİ OLDUĞU İÇİN MÜ’MİNLERE MADDİ/MANEVİ ŞİFADIR

136. Sayı Nurdan Ölçüler Risale-i Nur

Önceki yazılarımızda Risale-i Nurların Kur’an harfleriyle yazılmasının dünyevi/uhrevi, maddi/manevi neticelerinden, faziletlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise hurufat-ı Kur’aniyenin maddi/manevi ilaç gibi şifa verici özelliklerini açıklamaya çalışacağız. Evet, Risale-i Nurlar aklî ve mantıkî delilleri ile dinsizlik iddialarını çürütüp iman hakikatlerini muhafaza ettiği gibi, Kur’an harflerinin faziletlerini açıklamakla da insanların dikkatlerini Kur’an’a ve onun harflerindeki sırlı hikmetlere çekmiştir. Hz. Üstad, Risale-i Nurları yazmaya teşvik etmekle bu faziletlerden ve hikmetlerden maddi/manevi istifade etmemizi temin etmeye çalışmıştır.

MART SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,