Gençler gelecek’tir

136. Sayı Editörden

 

Hz. Ali (ra) : İlk Müslüman olduğu zaman 10 yaşındaydı. Peygamberimiz (sav) “Ben sana yardımcı olurum” dediği zaman 12 yaşındaydı.

Zübeyir b. Avvam (ra): Müslüman olduğu zaman 15 yaşındaydı. 17 yaşında eline kılıcı alıp gece sokağa fırlamıştı. Peygamberimiz (sav) ona “Zübeyir benim havarimdir” demişti.

Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra): 17 yaşında Müslüman olmuş ve “Bu ümmetin emini Ebu Ubeyde b. Cerrahtır” iltifatına mazhar olmuştu. Daha sonra Suriye, Irak ve İran fatihi olacaktı.

Mus’ab b. Umeyr (ra): Zengin bir ailenin çocuğu idi. Çok şık giyinir ve kokular sürünürdü, yakışıklı bir delikanlı idi. Önce ailesinden kaçmış ve Habeşistan’a hicret etmişti. 18 yaşında Müslüman oldu.  Genç yaşında muallim olarak Medine’ye gönderilmiş ve bir senede Müslümanların sayısını 180’e çıkarmış ve Peygamberimizin (sav) Medine’de himaye görmesine sebep olmuştu.

Cafer b. Ebi Talib (ra): 25 yaşında Habeş Hicret kafilesinin başkanlığını yapmış ve Habeş Necaşi’si huzurunda Mekke müşrikleri ile tartışarak Necaşi’nin Müslüman olmasına vesile olmuştu.

Üsame b. Zeyd (ra): Peygamberimiz (sav) onu 19 yaşında orduya komutan tayin etmiş ve Bizans üzerine göndermiş, emrine Hz. Ömer (ra) ve Halid b. Velid (ra) gibi kumandanları vermişti.

Demem o ki, devr-i saadetin bu kahraman Müslümanları birer gençti. Ve Efendimiz (sav),

“Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah beni doğrulukla ve müsamahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihtiyarlar bana muhalefet etti” buyurmuştu.

***

Halife Hz. Ömer bir mecliste hazır bulunanlara şöyle sormuştu:

“Eğer dileğiniz hemen kabul ediliverecek olsa ne dilerdiniz?”

Birisi, “Benim bir vadi dolusu altınım olsun isterim. Onu harcayarak İslam’a daha çok hizmet edeyim diye!” dedi. Bir başkası, “Şu kadar sürüm (davar, koyun, keçi), mal ve mülküm olsun isterdim. Gerektikçe onları sarf ederek dine yararlı olayım diye!” dedi. Orada bulunanlar benzer cevaplar verdi. Hz. Ömer hiçbirini beğenmedi.

Bu defa meclistekiler, Hz. Ömer’e sordu: “Ya Ömer! Peki, sen ne dilerdin?”

Cevap verdi: “Ben de Muaz, Salim, Ebu Ubeyde gibi Müslümanlar yetişsin isterdim. İslam’a onlar vasıtasıyla hizmet edeyim diye!”

***

Ve 15 yaşındaki (Fatih) Sultan Mehmed, Çandarlı Halil Paşaya şöyle haykırıyordu: “Bak a vezirim! Ben ne babama benzerim, ne babamdan öncekilere. Şimdiki zaman başkaca zamandır. Çaresi yok fetih olacak.”

***

Şimdi durum farklı mı? Hayır! O zaman? Gençlere örnek olmak, tecrübeyi aktarmak ve güvenmekten başkaca çaremiz yok!

 

MART SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,