SON SÖZÜMÜZÜ HENÜZ SÖYLEMEDİK

134. Sayı Editörden

SON SÖZÜMÜZÜ HENÜZ SÖYLEMEDİK

Sesimizi değil sözümüzü yükselttiğimiz dönemlerden geçiyoruz. Güncel problemlerimize karşı tarihin şahitliği üzerinden yüzyılın hesabını birden görüyoruz. Zira biliyoruz ki, “Tarih hiçbir zaman sadece geçmişe ait bir şey değildir. Bugünü anlamak ve yarını inşa etmek için vardır.”

Nasıl ki insan psikolojisinde düne ait problem veya problemler bugününü etkilemekte ve sıkıntı vermektedir, o problemi çözmek için, o güne gitmek ve problemi yerinde çözmek gerekmektedir. Aynen onun gibi, milletlerin tarihinde yaşanan hadiseler de günümüzü etkilemekte ve milli veya beynelmilel meseleleri gündeme getirmektedir.

Mesela Kudüs. Bugün Kudüs’ü konuşuyoruz. Çünkü Kudüs Ortadoğu’nun anahtarıdır. Hesaplar hep buranın üzerinden görüle gelmiştir. Farklı din ve dünyevi bakış açılarından kaynaklı değerlendirmeler, günün hatta devam edegelen yüzyılın temel problemini oluşturmaktadır.

Kur’an-ı Kerimde beyan edildiği üzere etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa ve Efendimizin (sav) buradan Miraca yolculuğu ve burayı ziyaret edilecek üç mekândan birisi olarak göstermesi ve tabii ilk kıblemiz olma gibi hususiyetlerinden bahisle, Müslümanların üzerine titrediği yerlerden birisi olmuştur Kudüs.

Hz. Ömer (ra), Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim Han, Abdülhamid Han-ı Sani ve sair idareci ve komutanlar, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin işaretiyle burası için hayatlarını ortaya koymaktan çekinmemişlerdir. Ve İslam’ın burada hüküm sürdüğü dönemlerde hep barış ve huzur hâkim olmuştur.

Hususan bu son dönemde Siyonistlerin Kudüs üzerinden yürüttükleri siyasetin faturası hem orada yaşayanlar için hem de bütün dünya için ağır olmuştur. Amerikan Başkanı Tramp’ın tarihin şehadetini reddederek ortaya attığı safsata ise, tarihe derinlikli olarak bakmamıza sebep olmuştur. Biliyoruz ki geçmişimiz, geleceğimizdir. İşte bundan bahisle Türkiye Cumhurbaşkanının ağzından dökülen şu cümleler tarihe geçecek ve tarihi gösterecek çok önemli beyanlardır.

“Milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi, bu büyük inkılabın da bir zamanı vardır. Bir yandan kendimizi güçlendirmenin, büyütmenin, o güne hazırlanmanın mücadelesini verirken, aynı zamanda her türlü haksızlığa, zulme, ahlaksızlığa karşı itirazlarımızı en yüksek perdeden dile getirmekten de geri durmuyoruz, durmayacağız. Çünkü elimizle düzeltemiyorsak dilimizle onunla da bir şey yapamıyorsak kalbimizle buğz etmenin gerektiğini biliyoruz. Kalple buğz etmekten, dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Bunun ilk adımlarını atmaya başladık.”

Şimdi yepyeni bir dünya bizi bekliyor.

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓OCAK SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,