BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ VE KUR’AN HARFLERİ

132. Sayi Dosya Konusu Risale-i Nur

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an harflerinin okunup yazılmasına büyük ehemmiyet vermiş ve Risale-i Nur talebelerini, Kur’an harflerine hizmet etmeye tekrar tekrar teşvik etmiştir. “Risale-i Nur’un bir vazifesi de bidate karşı huruf ve hatt-ı Kur’an’ı muhafaza etmektir” diyerek bu vazifenin ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken mühim bir nokta şudur:

Hazret-i Üstad Kur’an harflerine, yalnız Kur’an okumak ve yazmak için  ehemmiyet vermiş değildir. Bununla birlikte, diğer İslam milletlerinde olduğu gibi, kendi lisanımızı okur – yazarken de bu harflerin kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını ve unutulmaktan muhafaza olunmasını büyük bir hararetle istemiştir.

***

Şu aşikârdır ki, dünü bilmeyen bugünü bilemez. Bugünü bilmeyen, yarını inşa edemez. Medeniyetlerde esas olan ise, kültürde, sanatta, edebiyatta, devamlılıktır. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmaktır. Bunun tam tersi bir durumla karşılaştığımız memleketimizde, bizi köklerimize ve medeniyetimize bağlayacak en önemli ve kolay vasıta Osmanlı Türkçesini öğrenmek ve öğretmek olmuştur.

Bugün daha geniş çalışmaların yapılması bizleri mesrur etmektedir. Şu da bir vakıadır ki, Bediüzzaman Hazretlerinin hatt-ı Kur’an’a sahip çıkması, eserlerini bu yazı ile yazdırıp okunmasını ve neşrini istemesi, esasında bu yazıdan hiç kopmadan yetişen bir neslin varlığına sebep olmuştur. Bu varlık da bugün bu çalışmaların yapılmasına çok ciddi katkı sağlamaktadır.

Bu cihetiyle bakıldığında hem Risale-i Nur eserleri canlıdır, hem de hatt-ı Kur’an ve o kültürle yetişen bir nesil canlıdır. Ve bu canlılık ümit deriz ki, geçmişimizle bağ kurduracak önemli bir köprü olacaktır.

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓KASIM SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,