TARİKAT VE TARİKATTAN MAKSAT NEDİR?

131. Sayı Dosya Konusu Risale-i Nur

 

Lügatte, “gidilecek yol, izlenecek usul, hal ve gidiş” anlamındaki tarikat, ıstılah olarak “Allah’a ulaşmak isteyenlere mahsus âdet, hal ve davranış” demektir.[1] Diğer bir ifadeyle; Allah’a ulaşmak maksadıyla tutulan yol; bir mürşide bağlanıp belli şartlara uyarak ahlâkını güzelleştirmeyi, kötülüklerden arınmayı, tevhidin hakikatine varmayı ve Allah’a ulaşmayı amaç edinen tasavvuf yoludur.[2]

Tarikat ifadesi, İslam geleneği içerisinde ortaya çıkan tasavvuf akımının çeşitli ekoller halinde kurumsallaşması üzerine, bu ekollerin her biri için kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Bununla beraber tasavvufu da tarikatla aynı manada kullananlar olmuştur. Günümüzde de tarikat ve tasavvuf genellikle aynı anlamda kullanılır.

[1] TDV İslam ansiklopedisi cilt: 40 sayfa, 95.

[2] Kubbealtı

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓

EKİM SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,