SAMİMİYET TESTİNDEN Mİ GEÇİYORUZ?

131. Sayı Editörden
SAMİMİYET TESTİNDEN Mİ GEÇİYORUZ?

 

Bu ay kapağa Risale-i Nur, tarikat ve cemaatleri taşıdık. Çünkü yaşadığımız 15 Temmuz süreci, millet olarak bize hem çok şey öğretti, hem büyük mesuliyetler yükledi. Hem de herkesin imtihanını -hem kendi bünyesinde hem de topluma karşı- fark etmesini ve yaşamasını sağladı.

Bu cümleden şunu kastediyorum; din ve cemaat kisvesi altında FETÖ’nün devlete ve millete kastetmesi, -zamanla mukayyet olsa da- nazarları bir kez daha ehl-i sünnet tarikat ve cemaatlere çevirdi. Bu hadise, aslında her zaman devam eden imtihan süreci ve bir cihette samimiyet testini gündeme getirdi.

Evet, menfur FETÖ hadisesi, cemaat kisvesi altında hareket ettiğinden bütün cemaat ve tarikatları da töhmet altında bırakmıştır. Hâlbuki Bediüzzaman Hazretlerinin aşağıdaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, bir kişi veya topluluk yüzünden diğerleri itham edilemez. Her iyi şeyin içinde de çirkin şeyler de olabilir. Bu, umumunu kötü yapmaz.

Ehl-i Sünnet ve Cemaatin bir kısım zahirî uleması ve Ehl-i Sünnet ve Cemaate mensup bir kısım ehl-i siyaset gafil insanlar, ehl-i tarikatın içinde gördükleri bazı sû-i istimalatı ve bir kısım hatîâtı bahane ederek, o hazine-i uzmayı kapatmak, belki tahrip etmek ve bir nevi âb-ı hayatı dağıtan o kevser membaını kurutmak için çalışıyorlar.

Halbuki eşyada kusursuz ve her ciheti hayırlı şeyler, meşrepler, meslekler az bulunur. Alaküllihal bazı kusurlar ve sû-i istimalat olacak. Çünkü ehil olmayanlar bir işe girseler, elbette sûiistimal ederler. Fakat Cenâb-ı Hak, ahirette muhasebe-i a’mal düsturuyla, adalet-i Rabbâniyesini, hasenat ve seyyiâtın muvazenesiyle gösteriyor. Yani, hasenat racih ve ağır gelse mükâfatlandırır, kabul eder; seyyiat racih gelse cezalandırır, reddeder. Hasenat ve seyyiâtın muvazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar.”

Binaenaleyh, yaşananlara cemaat ve tarikatlar tarafından bakıldığında, öyle ya da böyle herkes samimiyet testinden geçiyor. Kader hâkimdir. Olanda hayır vardır. Samimi olanın, Allah’tan başka korkusu yoktur. En zor zamanda da en kolay zamanda da bu böyledir. Her ne olursa olsun, her daim Allah için, olması gerektiği şekilde hareket etmek esastır.

FETÖ hadisesini bahane ederek sair müspet tarikat ve cemaatlere muhalif tavır takınanlar tarafından bakıldığında anlaşılması gereken ise, cemaatler ve tarikatlar bin senedir bu vatana hizmet etmişlerdir. Fatih’i fatih yapan Akşemseddinler olduğu gibi, her samimi Müslüman da Allah için vatanına ve milletine hizmet etmekten gayrı bir derdi yoktur ve olmamalıdır. Tarikat ve cemaatlere bakanlar, hadisenin bu tarafını da görmeli ve yukarıdaki ölçülerle bakabilmelidir.

Vesselam…

EKİM SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,