Yedinci Şua

129. Sayı Risale-i Nur
Yedinci Şua

Risalenin İsmi/İsimleri:         Yedinci Şua, Âyetü’l-Kübrâ, Asa-yı Musa

Telif Tarihi ve Yeri:                1938- Kastamonu

Dili:                                         Arapça-Türkçe

Konusu:                               Kainattan Halıkını soran bir seyyahın müşahedelerini anlatmaktadır.

Tevhide dair otuz üç büyük icma olduğu ispat edilmektedir.

Vâcibu’l-vücudun varlığını ve birliğini anlatmaktadır.

Hz. Muhammed’in (sav) peygamberlik delillerini göstermektedir.

Bu risale bir mukaddime ve iki makamdır. Mukaddime dört öneli   meseleyi ele almaktadır. Birinci makam arapça tefsir ikinci makam o tefsirin burhan ve tercümesidir.

Müellife Göre Değeri:           İmanı kuvvetlendirir.

Tevhide dair güçlü delilleri sunmaktadır.

Sarsılmaz bir iman isteyenlerin ve dinsiz anarşistliğe karşı                         kırılmaz bir kılıç arayanların okuması gereken bir risaledir.

Zamanımızın deşetli tahribatına karşı Kur’anın hakikati ve en büyük bir seddi olan bir risaledir.

İnsanları manevi tehlikelerden kurtarmaya vesile olan bir risaledir.

Kâinattan ve varlık türlerinden tevhidi sorarak otuz üç yol ile ve kesin delillerle ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn mertebede ders veren bir risaledir.

Kalb, akıl ve hayaliyle yorulmaz, tok olmaz ve bütün dünyayı bir şehir gibi görüp teftiş ederek bazen Kur’an hikmetine bazen felsefe hikmetine aklını bindirip geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak hakikatleri vaki’de olduğu gibi gösteren bir risaledir.

Tevhidin; en büyük hücceti, alamet-i kübrası, tefsir-i a’zamı ve burhan-ı azamı olan bir risaledir.

Bu risaleyi bir defa okuyan “Evet! Bu risale bu kadar övgüye layıktır” demezse bana “Tuh” desin.

Sırat-ı müstakimi gösterir bir risaledir.

İmanın en son ve en küllî dayanak noktasını kuvvetli ve kesin beyan eden bir risaledir.

Harikulade ve sarsılmaz hakikatleri ile muannidlerin inadını kıran bir risaledir.

Bir sene ibadet kadar değerli olan tefekkür ibadetine sahip bir risaledir.

Güneş gibi iman nurlarını ruhlara telkin eden bir risaledir.

Bu risalenin madeni, üstadı ve esası “ Eğer Allah’ın şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsa kâinatın intizamı bozulacaktı” mealindeki ayettir.

Risale-i Nurun bir hülasasıdır.

Kendine mahsus kerameti olan bir risaledir.

Hz. Ali’nin (ra) keşfen gördüğü ve ehemmiyetle gösterdiği bir risaledir.

Ramazan-ı Şerifte telif edilmiştir.

Metodu:                                Naklî deliller ile istidlal

Muhalif fikrin batıl sonuçlarını gösterme

Otoriter şahsiyetleri delil gösterme

Sebr ve taksim

Müşahede-i âlem ile istidlal

Kozmolojik deliller

Mucize ile istidlal

Burhan-ı innî

Burhan-ı limmî

Risalet delili

Kur’an ile istidlal

İmkân ve hudus delili

İlahi sıfatlardan ile istidlal

 

     AĞUSTOS SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,