ÇOCUK VE NAMAZ

128. Sayı Aile Mektebi Eğitim Namaz

 

 

Sual: 6,5 yaşında bir erkek çocuğum var. Namazı nasıl sevdirebilirim? Bu yaşlarda sabah namazına kaldırmak uygun olur mu? 

Cevap:

Her çocuk İslam fıtratı üzere doğduğu için yaratılıştan ibadetlere karşı yabancı değillerdir. Çabuk uyum sağlayabilirler. Sabah namazına sevdirerek kaldırmanın hiçbir mahzuru olmadığı gibi bilakis anne babalar bu konuda teşvik edilmelidir.

Öncelikle çocuğa namazı sevdirirken ve onu namaza alıştırmaya gayret ederken dikkat etmemiz gereken bazı şeyleri şöyle sıralayabiliriz.

 1. Namaz hakkında bilgilendirmek
 2. Namaz hakkında şuur verebilmek
 3. Kendimiz namaza ciddi önem vermek
 4. İyi bir model olmaya gayret etmek
 5. Mümkünse evde cemaat şeklinde namazları eda etmek
 6. Sevdirmek için camiye götürmek
 7. Kolaylaştırmak nefret ettirmemek
 8. Gerektiğinde ödüllendirmek
 9. Merhamet etmek
 10. Dua etmek

 

Bu konu ile alakalı bir Hadis-i Şerif’i ve izahını aşağıya alıyoruz.

… Sebra (ra) “Resûlüllah (sav) şöyle buyurdu” demiştir: “Çocuk yedi yaşına gelince namaz kılmasını emrediniz. On yaşı­na gelir de kılmazsa dövünüz.”

Açıklama

Hadis-i Şerifteki hitap velileredir. Çünkü çocuklar mükellef  değildirler. Velinin, baba, dede, vasî veya hâkim tarafından tayin edilen kayyum olması arasında fark yoktur. Çocuğa namazın emredilebilmesi için onun mümeyyiz olması lâzımdır. Ekseriya yedi yaşından itiba­ren çocuk mümeyyiz olmaya başladığı için, bu yaşla kayıtlandırılmıştır.

Bu emrin gereği olarak, çocuğa erkek olsun, kız olsun namazın şartları, rükünleri ve namaz sahih olacak kadar Kur’an-ı Kerim’den bir bölümün öğ­retilmesi lâzımdır. Bunun için gerektiğinde -varsa- çocuğun malından, yok­sa babasının malından o da yoksa anasının malından harcamada bulunabilir. İmam Nevevî, “Fatiha ve farzlardan başka şeyi öğretmek için çocuğun ma­lından ücret verilebilir mi? Bu konuda iki cevap vardır. Esah olanına göre verilebilir” demektedir.

Çocuk on yaşına geldiğinde buluğ çağı yaklaştığı için, namaz kılmazsa dövülmesi emredilmektedir. Bu çocuklara değil, velilere hitabeden bir emirdir. Bu emrin vücûb için mi yoksa nedb için mi olduğu ihtilaflıdır. Bu emrin vücûbuna kail olanlar “Ehline namazı emret” ve “Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu ateşten koruyunuz” ayet-i kerimelerim görüşlerine delil getirirler.

Hadisten çıkarılan bazı hükümler:

 1. Veli, küçük çocuğu yedi yaşına geldiğinde ona namaz kılmayı emretmeli, on yaşına geldiğinde de kılmazsa dövmelidir. Bu, bazı âlimlere göre veliye vacip bazılarına göre menduptur.
 2. Yedi yaşına gelinceye kadar çocuğa dinî bilgilerin öğretilmesi gerekir.

TEMMUZ SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,