Yaşasın Tatil Başlıyor!

128. Sayı Editörden

Yaşasın Tatil Başlıyor!

Kıymetli İrfan Mektebi okuyucuları! Bir okul dönemi daha nihayete erdi. Şimdi tatil dönemi başlıyor. Burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Evet, çocukların en ihtiyaç duyduğu şey oyundur. Oyun çocukların en fıtri ihtiyacıdır. Onlara bu imkânı vermek durumundayız.

Fakat bunu şöyle de yapabiliriz. Bu söyleyeceklerim okul dönemi için de geçerli olmakla birlikte geldiğimiz noktadan bakacak olursak, yaz dönemini çocuklarımız için eğlenceli bir öğrenme dönemine dönüştürebiliriz. Yani bu tarzda Yaz Kampı, Yaz Okulları, Yaz Kursları adı altında keyfiyetini haiz olarak eğitim veren yerlere evladımızı verebiliriz.

Çocuğumun devam ettiği okul erkek çocuklar için de normal okul devam etmekle birlikte hafızlık eğitimi de verme kararı aldı. Dönemin son üç ayında temel eğitimler almaya başladı çocuklar. Yaz tatilinde ise 7 haftalık bir eğitim planladılar. Çocuklar hevesli. Hoca gayretli. Program güzel. Çocukların oyun ihtiyacını karşılayacak her şey var. Hal böyle olunca bize sadece teşvik etmek ve dua etmek kaldı/kalıyor.

Bunları şunun için anlattım. Çocuklar zaten bir şekilde yorularak ve sırf imtihan odaklı eğitim yaklaşımıyla çok da hazzetmeyerek gittikleri bir dönem geçiriyorlar. Tatil deyince de her şeyi bırakıveriyorlar. Hâlbuki üç beş gün geçince de sıkılmaya başlıyorlar. Bu durum hem çocuklar hem de ebeveynler için probleme dönüşebiliyor.

O zaman yaz tatilini iyi planlamak gerekmektedir. Aile olarak vakit geçireceğimiz zamanlar muhakkak olmalıdır. Eğlenceli bir eğitim dönemi de olmazsa olmazlardandır. Bu konuda zaten tembelliğe meyilli nefislerimize fırsat vermeyelim. Hep beraber kararlı duralım. Ki çocuklarımız maddi-manevi gelişim dönemlerini verimli geçirebilsinler.

Gelini bu noktada 2. Mahmud Hana kulak verelim. Memleketin dört bir tarafına gönderdiği fermanda ne demiş, bakalım:

“Dinî vecibeleri öğretmek ve seçeceği mesleğin bilgilerine sahip kılmak babaların çocuklarına karşı ilk vazifesidir. Ne yazık ki, bir zamandan beri birçok ana ve baba bunu unutarak, çocuklarını daha beş-altı yaşında kazanç hırsı ile sanat sahiplerinin yanına çırak olarak veriyorlar veya başıboş bırakıyorlar.

Çocukluk çağında cahil kalanlar ise, bulûğ çağlarında hem kendileri için, hem de memleket için dert oluyorlar. Bu, iki dünyada cezayı gerektiren bir ihmaldir.

Sizlere emrediyorum ki, bu ferman elinize değdiği anda, bölgenizde 6 yaşını bitirmiş ne kadar çocuk varsa bunları tespit ediniz!

Mevcut mahalle mektepleri yetmiyorsa bina ve hoca bularak mektepsiz çocuk bırakmayınız!

Mektep çağında olduğu hâlde bu çocukları yanlarına alıp çalıştıranların şiddetle cezalandırılacaklarını ilân ediniz!

Anasız ve babasız olanlarla, okumaya gücü yetmeyenlerin tahsilini devletin temin edeceğini ilân ediniz!”

 

01

TEMMUZ SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,