31 MART VAKASI VE YEDİNCİ CİNAYET

127. Sayı Tarih

 

31 Mart Vakası, vaki olduğu günden bu yana tarihçi ve siyaset erbabının ilgisini en çok çeken tarihi olaylardandır. Üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala sıcaklığını koruyan önemli köşe taşlarından biri olarak tarihteki yerini almış gözüküyor. Biz bu olayı, bir de Bedüzzaman’ın (ra) nazarından Divan-ı Harb-i Örfî’deki savunmasını merkeze alarak incelemeye çalışacağız. Özellikle bu uzun savunmanın mezkûr vakayı ortaya çıkaran sebepleri ve itiraza medar olan yedinci cinayet üzerinde duracağız.

Bediüzzaman (ra) bu elim hadisenin sebepleri olarak şunları zikretmektedir.

  1. Hadisenin yüzde doksan nedeni, İttihat ve Terakki’nin baskısına ve tahakkümüne karşı çıkmaktır.
  2. Fırkaların vekilleri değiştirmek için ortaya koydukları münakaşalardır.
  3. İktidardan indirilmesine kesin karar verilmiş olan Sultan Abdülhamid Han’ı kurtarmak düşüncesidir.
  4. Askerin hislerine ve dini yaşantının aleyhine yapılan telkinata set çekmektir.
  5. Faili meçhul bir cinayete kurban giden ve büyütülen Hasan Fehmi Bey’in katilini meydana çıkarmaktır.
  6. Alaylı-mektepli çekişmesinde mağdur edilen alay zabitlerinin mağduriyetlerini gidermektir.
  7. Hürriyeti sefahet olarak anlayanlara tepki göstermek ve İslam ahlakıyla hürriyetin sınırlarının çizilmesini arzu etmektir. Aynı zamanda halkın İslami siyaseti yalnız kısas ve el kesmek olarak anladıgı ve bunun icrasını istemektir.

Fakat zemin bataklık ve bu hadise de bir yerlerden planlanarak ortaya sürülmüş. Bu planlayıcılar planları uğruna askerin disiplinini bozmaktan çekinmemişler. Asıl sebeb ise;

  • Partilerin körü körüne taraftarlıkları ve birbirine garazla yaklaşmaları,
  • Gazetelerin hakikate hizmet yerine olayları abartımaları, yalanlar ve aşırılıklarla karışıklığa sebebiyet verecek propagandalarıdır.

↓↓↓ Yazının Devamı ↓↓↓HAZİRAN SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,