Osmanlı Devrinde Kudüs ve Altın Madenleri

126. Sayı Mekân Tarih

 

Sultan 2. Abdülhamid, Kudüs ve Fırat Kalkanı harekâtıyla teröristlerden temizlenen El-Bâb’daki altın madenlerini şahsî mülküne alarak yabancı istilasından korumaya çalışmıştı.

Kudüs’de Osmanlı eserleri

Yavuz Sultan Selim’in 29 Aralık 1516 günü Osmanlı ordusunun başında Kudüs’e girmesiyle birlikte Kudüs’te 4 asırlık Osmanlı Devri başlamış oluyordu. Osmanlı Devleti, İslâm dünyasının üçüncü mukaddes şehri olan Kudüs’e, şanına yakışır şekilde hususî bir önem atfetmiştir. Bu öneme binaen Kanunî Sultan Süleyman devrinden başlayarak, ciddî imar faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu süreçte Kubbetü’s-sahra restore edildi. Üç km uzunluğunda on iki metre yüksekliğinde sur inşa edildi. Hâlen mevcudiyetini devam ettiren bu surun 34 kulesi ve 7 kapısı vardır. Ayrıca Kudüs’ün suyolları tamir ettirilmiş ve beşi sur içinde olmak üzere altı çeşme yaptırılmıştır. Hürrem Haseki Sultan, Kudüs’e câmi, medrese, han, ribât ve imarethaneden teşekkül eden bir külliye yaptırmıştır. Bu külliyeden günümüze imarethane ulaşmış olup, hâlâ hizmet vermektedir. 2014 senesinde Anadolu Ajansına konuşan imarethanenin müdürü Abdullah Acec şunları söylemekteydi:

↓↓↓ Yazının Devamı ↓↓↓

 MAYIS SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,