İSLAM MEDENİYETİNDE İLME VERİLEN ÖNEM

122. Sayı Genel Kültür ve Medeniyet
İSLAM MEDENİYETİNDE İLME VERİLEN ÖNEM

 ‘Rabbim! İlmimi artır, de.’[1]

Medeniyetlerin teşekkülünde rol oynayan pek çok etkenden biri ve hatta en önemlisi de dinlerdir. Nasıl ki Batı medeniyetinin temelinde Hıristiyanlık, Çin medeniyetinin temelinde[2] Taoizm, Konfüçyanizm, Budizm ve diğer uzak doğu dinleri, hatta antik Yunan medeniyetinin köklerinde pagan (putperest) inancı ve kültürü varsa, İslam medeniyeti de temel kaidelerini İslamiyet ile Kur’an ve Sünnet’ten almıştır. Bediüzzaman’ın dilinde ‘din hayatın hayatı, hem nuru hem esası..’ şeklinde ifadesini bulduğu gibi[3], Kur’an ve Sünnet üzerine tesis edilen Medeniyet-i İslamiye de bu din ve şeriatla hayatının her kısmını tanzim etmiş, nurlandırmış ve esaslarını belirlemiştir.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,