BİSMİLLAH

121. Sayı Şiir

 

Her hayrın başı, islamın nişanı, mevcudatın zikridir BİSMİLLAH.

Acizlerin kudreti, fakirlerin rahmeti, zayıfların kuvvetidir “Bismillah”…

Tılsımlı, müşkil, sırlarla dolu hayatın hakikatlerinin miftahıdır “Bismillah”…

İnsanı taciz eden nihayetsiz acizlik, fakirlik ve kusruna rağmen onu halife-i ruy-u zemin eden iksirdir “Bismillah”…

Ateşi gülistana, asayı ejderhaya, hüdhüdü Süleyman’a, şemsi, kameri fahri kâinata ram eden nurdur “Bismillah”…

Verene, alana, başlayana, işleyene saadet-i dareyndir “Bismillah”…

Furkan-ı Hakîmin çekirdeğidir “Bismillah”

Kendinden tenvir eden bir kelamdır “Bismillah”

Kudret-i ilahiyenin taalluk ve tesirini celp eden muavindir “Bismillah”

Bütün sıfat-ı kemaliyeyi tazammun eden bir sadeftir “Bismillah”

Kâinattaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i tevhid-i ulûhiyettir “Bismillah”

Ferşi arşa bağlayan, insanı arşa ulaştıran bir yoldur “Bismillah”

Ehadiyet ve vahidiyeti irae eden sikkedir “Bismillah”

Mübarek kitapların ve işlerin mebdeidir “Bismillah”

Bir tek ayet olduğu halde yüz on dört defa nazil olan beyan-ı İlahidir “Bismillah”

Esrar-ı rahmet ve envar-ı rahimiyyettir “Bismillah”

Hazine-i Rahmetin en birinci anahtarıdır “Bismillah”

Kulun idrakine muhtaç olduğu sırdır “Bismillah”

 

 Menba: Risale-i Nur; 1. Söz, 14. Lema ve İşaratü’l-İcaz eserlerinden

ARALIK SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,