AHLAKTAN SOYUTLANMIŞ KODLARIN TEZAHÜRÜ: BATININ İKİYÜZLÜLÜĞÜ

121. Sayı
AHLAKTAN SOYUTLANMIŞ KODLARIN TEZAHÜRÜ: BATININ İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Gerek toplum bilimi, gerek siyaset bilimi, gerekse uluslararası ilişkiler gibi bilim alanlarında kimi yaklaşımlar; toplumsal ve siyasal bir takım olmuş hadiselerin sebeplerini, olmuş hadiselerin sebeplerinin arka planına bağlı olarak da henüz olmamış hadiselere ilişkin muhtemel öngörülerini tezleştirir veya teorileştirirken, “insan doğasını” yani bir diğer ifade ile “insan fıtratını” merkeze almaktadırlar. İnsan doğasından hareketle topluma, toplumdan hareketle devlete, devletten uluslararası sisteme kadar genişleyen bu analiz düzeyinin tarihi binlerce yıl öncesine kadar uzanmaktadır.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,