APAYRI LÜTUF

113. Sayı Şiir

APAYRI LÜTUF

Şu alıp verdiğimiz her nefes apayrı lütuf

Bunca ni’metleri bahşetmiş olan Rabb-i Atûf

 

Bekliyor bizden evet, hamd ü senâ, istihsân

Ne büyük ârdır, eğer bulmasa ma’kes ihsân

 

Kulluğun gayesidir zikr ve fikr, şükr ve dua

Bunlar olmazsa hayattan çekilir nûr ve ziyâ

 

Şu esas umdelerin bahsi için sözleri aç

O şirin nûr-ı İlâhîyi sönük kalbine saç

 

Çünki ruh sırf ebedîlikte bulur rahatını

Sevinir her ne zaman duysa giriş saatini

 

Mesnevi, Lem’a, Şua’, Sözler ile Mektûbât

Sekerât hâllilerin ruhuna taptaze hayât

 

Yetişir böylece imdada hakiki iman

Kul için altı cihet nûrla parıldar o zaman

Vâmık öğrenince tefsirlere sertâc olanı

Belki mahrum komaz Allah ona muhtâc olanı

 

9 Eylül 2000, İstanbul

 

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,