Kur’ân-Kerim’in Yazılması ve Korunması

111. Sayı Kur'ân-ı Kerim

Kur’ân-Kerim’in Yazılması ve Korunması

Rabbimizin ezelî kelâmı olan Kur’ân, kıyamete kadar bütün asırlara ve tüm insanlara hitap eden bir kitaptır. Allah’ın hükümlerini her asra ve bütün insanlara tebliğ eden Kur’ân’ın değişmeden muhafaza edilmesi, Allah’ın hikmetinin gereğidir ve dahi Cenab-ı Hakk’ın da vadettiği bir hakikattir. “Muhakkak ki o Zikr’i (Kur’ân’ı) biz indirdik ve muhakkak onu koruyucu olanlar da elbette biziz” ayeti Kur’ân’ın bizzat Allah’ın koruması altında olduğunu ifade ediyor. Cenab-ı Hak, günümüze kadar Kur’ân’ı insanların en şereflileri vasıtasıyla muhafaza etti. En başta Rasûlünü (asm), sonra sahabeleri, ardından milyonlarca kahraman hafızı Kur’ân’a muhafız yaptı. Burada Kur’ân’ın Peygamberimize inzali ile başlayan süreçten günümüze kadar hangi metotlar ile muhafaza edildiğini, bizlere kadar nasıl ulaştığını açıklamaya çalışacağız.

VAHYİN YAZILMASI

Kur’ân-ı Kerim, Peygamberimiz(asm)’e kısım kısım olarak 23 senede indirilmiştir. Allah tarafından bir ayet/sure nazil olduğunda Resul-i Ekrem (asm) vahiy kâtiplerine yazdırırdı. Bütün kaynakların ittifakla naklettiklerine göre ne zaman Resûl-i Ekrem’e (asm) Kur’ân-ı Kerim’den bir şey vahy edilirse, vahiy kâtiplerinden birini çağırır: “Bunu falan sureye koyunuz” diye emreder ve bu ayetleri yazdırırdı.[1] Yeni gelen vahyi, daha önce gelmiş olanların neresine yazılacağını bildirirdi.

Hz. Ömer (ra)’in, kız kardeşinin elinde bulunan Tâhâ Suresi’nin baş tarafındaki ayetlerin yazılı bulunduğu sayfayı okuyarak Müslüman olması[2] o zamanda da Kur’ân ayetlerinin yazıldığını gösteren bir delildir. Berâ bin Âzib’den yapılan rivayet de Kur’ân’ın, Resûl-i Ekrem (asm) tarafından bizzat yazdırıldığını göstermektedir. Kendisi şöyle nakletmektedir. Nisâ Suresi’nin 95. ayeti nazil olduğunda Rasûlullah (asm), “Bana falanı çağırın” dedi. Çağırılan şahıs (Zeyd bin Sâbit) mürekkep, kalem ve üzerine yazı yazılacak malzeme alıp geldiğinde Allah Resûlü ona: “Lâ yestevil kâidûn” ayetini yaz” dedi.[3] Vahiy kâtibi yazma işini bitirince Hz. Peygamber (asm), kâtibe, yazdığını yüksek sesle okumasını emrederdi. Yazılan kısımda eksiklik, fazlalık veya yanlışlık varsa tashih edilmiş olurdu. Bundan sonraki aşamada bizzat Resûl-i Ekrem (asm)’ın kontrolünden geçen Kur’ân metinleri, yine kendi emri üzere çoğaltılırdı.

[1] Ahmed bin Hanbel, el-Müsned,I,57

[2] İbn-i Hişam, es-Sire, I,368

[3] El-Buhâri, Tefsir, Sûre, 4.

YAZININ DEVAMI ŞUBAT 2016 SAYIMIZDA…

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,