Üçüncü Bir Yol Yok!

111. Sayı Editörden

Üçüncü Bir Yol Yok!

Yol ikidir; ya Sıdk ya da Sükût diyordu Bediüzzaman! Üçüncü bir yol yok. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır.

Çünkü İslamiyet’in esası, sıdktır.

İmanın hassası, sıdktır.

Bütün kemalâta îsal edici, sıdktır.

Ahlâk-ı âliyenin hayatı, sıdktır.

Terakkiyatın mihveri sıdktır.

Âlem-i İslâm’ın nizamı, sıdktır.

Nev’-i beşeri Kâbe-i kemalâta îsal eden, sıdktır.

Ashab-ı Kiram’ı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır.

Muhammed-i Hâşimî (Aleyhissalâtü Vesselâmı) meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran, sıdktır. (İşaratü’l-İcaz)

***

Ahlâk-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikate yapıştıran ve o ahlâk-ı aliyeyi daima yaşatan, ciddiyet ile sıdktır. Eğer sıdk kalksa araya kizb girse, rüzgârlara oyuncak olan yapraklar gibi, o âdem da insanlara oyuncak olur.

***

İnsanı insan yapan sıdk/doğruluk ve insanlıktan çıkarıp alçaltan kizb/yalan olduğu aşikâr iken, bugünümüze bakıp üçüncü şıkkı eleyip hatta sükûtu da kenara alıp yönümüzü sadece kemalatın Kâbe’si olan doğruluğa çevirmemiz elzem değil de nedir?

***

İnsanlığa iki saadet yurdunun kapısını açan Hatemü’l-Enbiya (sav) yola çıktığında heybesinde sadece SIDK vardı. Onun sadece yüzüne bakıp “Bu yüzde yalan olmaz!” diyerek Allah’a iman edenler vardı.

Ey Ümmet-i Merhume! Peki, bize sıdktan ne var? Ya da sıdktan bizde ne var?

Sözü sahibine bırakıp çıkalım biz aradan… Sadıklardan eylesin bizi Yaradan!

***

Ben bu zaman ve zeminde, beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki: Ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber, bizi maddî cihette kurûn-u vustâda (orta çağlarda) durduran ve tevkîf eden altı tane hastalıktır: O hastalıklar da bunlardır:

Birincisi: Ye’sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi.

İkincisi: Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyâsiyede ölmesi.

Üçüncüsü: Adavete muhabbet.

Dördüncüsü: Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî râbıtaları bilmemek.

Beşincisi: Çeşit çeşit sâri hastalıklar gibi intişar eden istibdat.

Altıncısı: Menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek. (Hutbe-i Şamiye)

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,