OKUYAN KAZANIR!

103. Sayı Editörden

 

Üç ayların bereketiyle hareket ettiğimiz şu günler içerisinde Peygamber Efendimizin “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” duası ile eyyam-ı mübareke ve sıyama yaklaşmış bulunuyoruz. Rabbim cümlemizi bu güzel günlerle bereketlendirsin. Cümlenizin Ramazan-ı Şerifi hakkınızda ve hakkımızda hayırlara vesile olsun.

Yaz ayları her ne kadar tatil günleri olsa da memleketimiz açısından eğitime yönelik olarak çok kıymetli zamanlar olarak devam etmektedir. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz açısından Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla manevi ağırlıklı eğitimler verilmektedir.

Bu da seküler süzekten geçen evlatlarımızın hiç olmazsa yaz aylarında revize olmasına, manevi toparlanma sürecine müspet katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle bu manada hizmet veren tüm sivil toplum yapılanmalarını ve yine bu çalışmalara desteklerini esirgemeyen tüm özel teşekküller ve devlet kurumlarına teşekkür etmek isterim.

İstikbalimizin temek taşları evlatlarımızdır. Geleceğimiz onlardır. Bu anlamıyla gençlerimize yatırım yapmak, onların dini ve kültürel açıdan yetişmelerine yardımcı olmak elbette en önemli işlerimizden olacaktır ve olmalıdır.

Böyle olmakla birlikte her şeyin kendine göre kural ve kaideleri olduğu da muhakkaktır. Bugüne kadar zorluklar ve kısıtlamalar içerisinde yapılan bu yaz faaliyetleri, geldiğimiz tarihte her türlü destek sağlanarak ve herhangi bir kanuni korku duyulmaksızın yapılabilmektedir. Bu da beraberinde daha disipliner ve organize olabilmeyi, eğitim araçlarından çalışma alanlarına kadar daha ehliyetli olmayı gerekli kılmaktadır.

Yani yapılan işin kalitesinin artabilmesi ve tesirli olabilmesi için eğitim şartlarının oluşturulabilmesi önem arz etmektedir. Biz de ehemmiyet verdiğimiz yaz kursları muvacehesinde kapağa bahsi geçen şartlara yönelik “YAZ KURSLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR” isimli çalışmayı taşıdık. Pedagoji Derneği ile çalışılan konunun hem teşkilatlar açısından hem de eğiticiler açısından önemli olacağına kaniiz.

Malumunuz “Usulsüz vusul olmaz!” Hem “Kem âlâtla kemâlât olmaz!” usulüne riayetle icra edilecek faaliyetler inşallah hayırlı neticeler verecektir. Şu mübarek zaman dilimlerinde hayırlı ve bereketli çalışmalar yapmanızı dua ederiz.

Dergimizin Aile Mektebi bölümünü de ihmal etmemenizi önemle rica ederiz. Çünkü toplumun temelinde aile vardır. Fakat ne yazık ki ailelerde de problemler eksik olmuyor. Her ne kadar İrfan Mektebi okuyucu kitlesi aile konusunda duyarlı olsa da bilmediğimiz, bilemediğimiz hususlardan dolayı ailemiz, buna bağlı olarak da çocuklarımız zarar görebiliyor.

Bazen bir bilgi kırıntısı pek çok hayatlar kurtarabiliyor. Uzman yazarlarımızın siz dergimiz okurları için kaleme aldıkları kıymetli yazılar da bizler için rehber olma özelliğine haizdir. Tecrübe ve bilgi birikimi ile ortaya çıkan bu güzel ilaçlar, kapaklar arasına mahkûm edilmemelidir. Hem hastalık sadece maddi değil, ruhi hastalıklar daha çok can yakmaktadır.

Evlerimizi birer İrfan Mektebi haline getirmek bizim elimizde. Haydi dergimizin kapaklarını açık tutalım. Her gün bir satır bile olsa okumaya gayret edelim. Okuyan kazanır!

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,