Kabir Hayatı

101. Sayı

Ömer İbnü’l-Hattab (ra)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Ey İnsanlar! Bu ümmetten ileride bir topluluk gelecek, zina edene verilen recm cezasını inkâr edecek, ahir zamanda Deccalın gelmesini inkâr edecek, güneşin kıyamet alameti olarak batıdan doğmasını inkâr edecek, kabir azabını inkâr edecek, şefaati inkâr edecek, günahlarından dolayı cehennem ateşinde yandıktan sonra ateşten çıkacakları inkâr edecek.” (Müsned-i Ahmed, c. 1, s. 196) İslâm dinine göre, ölüm yokluk değildir. Ölüm esnasında ruh cesetten ayrılır. Ceset çürüyüp, dağılsa da, ruh varlığını devam ettirir. Ruhun varlığını devam ettirdiği âleme Kabir Âlemi veya Berzah Âlemi denilir. (Berzah, aralık demektir. Kabir âlemi, dünya ile ahiret arasında… DEVAMI NİSAN SAYIMIZDA

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,