BİLMEMEK CEHÂLETMİŞ

95. Sayı Şiir

BİLMEMEK CEHÂLETMİŞ

Birkaç günlük fâniyi, mülki bâkî sanmıştım

Bilhassa genç yaşlarda safdilâne kanmıştım

Azıcık yaşlanınca hayattan usanmıştım

Zira haddinden fazla yaktı firak elemi

Bulamamıştım kalbe aradığım merhemi

Kendimle birlikte her nesne kalsın berhayat

Yanaşmasın kat’iyyen bize ecel ve memat

Fakat öyle değilmiş Rabbin muradı, heyhat

Her canlıda ederdim ebediyet tevehhüm

İsterdim ki onlara asla gelmesin ölüm

Güneşin tulû’ ânı pek çok sevindirirdi

Gurûb vaktinde ise gam, keder indirirdi

Kâh yerin a’mâkına, kâh göğe bindirirdi

Hayalen dolaşırdım sınırsız bir fezayı

Bu yüzden çekti nefsim lüzumsuz çok ezayı

Hizmete koşuyordum karınca kararınca

Duyurdum emir ve nehy takatim miktarınca

Lâkin, unutmuştum ki fil değilim; karınca

Ey Vâmık! Hakikati bilmemek cehaletmiş

Şer’î çizgiden çıkmak tamamen dalâletmiş

24 Ekim 2006, İstanbul

 

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,