Türk Milletinin Kahramanı

93. Sayı Hüsrev Efendi

Hüsrev Efendi’nin tek­sir makinesi sebe­biyle takibata uğra­dığı 1947 senesinde, Emirdağ Kaymakamı, yanında hâkim ve savcı da beraber olarak aynı mes’eleye dair Bediüz­zaman Hazretleri’nin ifade­sini almaya giderler. Hazret-i Üstad onlarla arasında geçen ve Hüsrev Efendi’yi hârika bir sûrette müdafaa ettiği konuş­malarını şöyle nakletmektedir:

“Bugün Isparta’dan gelen bir sual cevabı tebliğ et­mek için kaymakam, ceza hâkimi, müdde-i umumî, jandarma kumandanı ve bir yazıcı geldiler. İfadeden evvel tam bir iyi ders-i nûriyeyi teslimkârâne dinlediler. Sonra Hüsrev’i sordular. Dedim:

– Ne demişse doğ­ru söylemiş.

– O senin akraban mıdır, neyindir?

– Dedim: İleride Türk Milleti’nin medar-ı iftiharı­dır. Yüz akrabam da olsa, onunla değişmem…”

Üstad Bediüzzaman Haz­retleri bir sene sonra 1948’de Afyon Mahkemesi sırasın­da yazdığı bir mektubla Hüsrev Efendi’yi yine Türk Milleti’nin büyük bir kahra­manı olarak ve kendisiyle iftihar ecekleri bir kurtarıcısı olarak şöyle ilan etmiştir:

“Aziz sıddık kardeşlerim! Ben dava eder ve ispat ede­rim ki, bu soğukta soğuk muamele gören ve millete ve vatana zararlı tevehhüm edilen ve vücutça hastalıklı bulunan Hüsrev, Türk mil­letinin mânevî büyük bir kahramanı ve bu vatanın bir halaskârıdır (kurtarıcısıdır) ve Türk milleti onun ile iftihar edecek bir halis fedakârıdır ve sırr-ı ihlâsa tam mazhar oldu­ğundan benlik ve riyakârlık ve şöhretperestlik bulunmaması cihetiyle çok hizmet-i vatani­ye ve milliyesinden bir ikisini beyan etmek zamanı geldi.

Birincisi: Bu zat müstesna ve şirin kalemiyle nurlardan altı yüz risaleye yakın yaz­mış ve vatanın her tarafına neşrederek komünist per­desi altında dehşetli ifsada çalışan anarşistliği kırdı ve tecavüzünü durdurdu ve bu mübarek vatanı ve bu kahra­man milleti o zehirden kurtar­mak için tesirli tiryakları her tarafa yetiştirdi. Türk genç­lerini ve nesl-i âtiyi büyük bir tehlikeden kurtarmağa vesile oldu. Said Nursî”

 

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,