Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

92. Sayı Editörden Manşet

Kıymetli Mekteb-i İrfan sakinleri! Öyle bir aya dâhil olduk ki, içerisinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin ve bizim için bin ay kadar uhrevi netice verecek bir zaman diliminin bulunduğunu, Rabbimiz Kur’ân’da “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır” beyanıyla haber vermektedir. Peygamber Efendimiz (sav) de, “Ramazan ayına yetiştiği halde -değerini bilmeden- Ramazan ayını çıkaran ve mağfiret olunmayan kişinin iki yakası bir araya gelmesin (burnu üzerinde sürünsün). (Buhari, Birru’l-Valideyn) buyurarak nasıl bir nimete vasıl olduğumuzun altını çizmektedir. Bir başka müjdelerinde ise Efendimiz (sav), “Ramazan ayı girince Cennet kapıları açılır, Cehennemin kapıları kapanır ve merede-i şeyâtîn zincire vurulur.” (Buhari, Savm, 5) buyurmaktadır. Bütün bu kudsi beyanlar, bizlere, içerisinde bulunduğumuz nimetin farkında olarak azami derecede istifade etmemiz gereğinin altını çiziyor ve “Haydi çalışınız!” diyor. Rabbimiz, hepimizi bu güzel zamanlardan istifade edenlerden eylesin. Âmin. Dünyaya bir daha mı geleceğiz? Gözü sadece dünyayı görenlerin bize de fayda sağlayacak bir ifadesi var: “Dünyaya bir daha mı geleceksin!” Dönüşü ve sonrası olmayan bir yolculuk anlayışının ürünü olan bu sözü, biz Allah’a ve ahirete inanalar kendimize soralım: “Dünyaya bir daha mı geleceksin!” Hayır! Öldükten sonra dünyaya dönüş yok. Fakat hesap var. Mizan var. Cennet, Cehennem var. Ahiret var. Allah var. Madem dünyaya geri gelmeyeceğiz. Madem yaptıklarımızın hesabı sorulacak. O zaman, içinde bulunduğumuz ve dünyevi-uhrevi kazanç için önemli olan şu zamanların kıymetini bilmeliyiz. Ehl-i dünyanın felsefeleri bakış açısıyla netice olarak “O zaman yiyip içmene, eğlenmene bak” sözlerine karşılık bizler nefsimize; “Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a‘mâl  (amellerin sevabı)   bire bindir. Kur’ân-ı Hakim’in nass-ı hadis (hadisin hükmü) ile her bir harfinin on sevabı var, on hasene (sevab) sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte her bir harfin, on değil bin, (…) Leyle-i Kadir’de otuz bin hasene sayılır. Evet her bir harfi otuz bin baki  (ölümsüz) meyveler veren Kur’ân-ı Hakîm öyle bir nurani şecere-i Tuba  (Tuba ağacı) hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerifte müminlere kazandırır. İşte gel bu kudsî, ebedî, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki; bu hurufatın (harflerin) kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasârette  (zararda) olduğunu anla. (…) Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını (meyvelerini) kazandırabilir.” (Mektûbât, 29. Mektûb, 251-252) farkında mısın, demeliyiz. Madem ömür bir sermayedir ve her gün tükenip gitmektedir; o zaman geliniz, şu mübarek günleri bu aya mahsus ibadetlerle geçirelim. Hepimiz, hepimize dualarımızla yardım edelim. Şunu bilelim ki istemesini bilene “Allah’ın yardımı  yakındır”. Kıymetli okuyucularımız! İrfan Mektebi ailesi olarak sizler için hazırladığımız çalışmalardan istifadenizi diler, Ramazan-ı Şerifinizi en kalbi duygularımızla tebrik ederiz. Rabbim dualarınızI makbul, sayinizi meşkûr eylesin.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,