Ramazan Ayı geldiğinde mane­vi bir atmosfer dört bir yanımızı sarar. Oruç, iftar ve sahur telaşı; pide kuyrukları, iftar davetleri ve teravihler derken Ramazan yı­lın diğer aylarından farklı olarak yaşanır. Bu farklılığı dünyamızın küçük misafirleri çocuklar da hisseder. Bu ayda olup bitenleri içten içe çok merak ederler. Biz yetişkinlerin görevlerinden biri de çocukları Ramazan ayına ha­zırlamak ve onların da Ramazan Ayı’nın ruhunu hissetmelerini sağlamaktır.

Hangi Ay Bu Ay?

Çocuklar genelde Ocak, Şu­bat, Mart gibi miladi ayları bi­lirler. Bu ayların arasında bir de Ramazan’ı görünce şaşırabilirler. Kendi bildikleri takvim ayları içinde Ramazan yoktur. Ancak Ramazan yaklaştığında herkesin dilinde “Ramazan Ayı yaklaşıyor” cümlesi gezdiğinde biraz şaşırabi­lirler. Çoğu çocuk için miladi ve hicri takvimi açıklamak kafa ka­rıştırıcıdır. Aylar ve takvim soyut kavramlar olduğu için anlamakta zorlanırlar. Bu nedenle çocuklara 30 gün boyunca oruç tuttuğu­muz, bu 30 günlük zaman dili­mine Ramazan Ayı da dendiğini söyleyebiliriz.

Ramazan Ayı’nın Kavramları­na Hazırlık

Ramazan ayı, içinde çocuklar için yabancı olan birçok kavramı barındırır. Oruç, iftar, sahur, te­ravih, imsak, Kadir Gecesi, arife, bayram namazı ve oruç bozmak gibi kavramlar, çocuklar için yeni kavramlardır. Bu kavramlar, he­nüz Ramazan gelmeden ya da Ramazan ayı içinde küçük can­landırmalarla çocuğa anlatılabilir. Örneğin küçük bir drama yapılır. Herkes uyumuş numarası yapar. Geceleyin kalkar ve karanlıkta yemek yer. Bu gece yemeği, ço­cuğa sahur olarak açıklanır. Geri yatılır, kalkılır; güya anne kahval­tı hazırlar, çocuklar çağrılır, ama onlar biz “oruçluyuz” derler ve yemek yemezler. Sonra hava ka­rarır, çocuklar acıkmış gibi yapar, ezan okunur ve yeniden yemek yenir. Bunun da iftar olduğu ço­cuğa anlatılır. Sonrasında birlikte namaza gidilir, uzun süren bu namazın teravih olduğu aktarı­labilir. Bir günü hızlı bir şekilde, oyuncaklarla birlikte oynamak hem çocuğu mutlu eder, hem de onun Ramazan’ı daha iyi anlama­sını sağlar.

Ramazan Ayına Hazırlık

Ramazan Ayı geldiğinde yetiş­kinler olarak çeşitli hazırlıklar yaparız. Evler temizlenir, market alışverişi yapılır ve genel olarak daha manevi bir atmosfere gire­riz. Kendimiz ve evimiz için yap­tığımız bu hazırlığı, çocuklarımız için de yapmamız gerekir. Onla­rın odasını Kâbe, cami, minare, namaz kılan çocuk resimleri ile süslemek; onlara Ramazan ayı geldiği için kokulu tespih, kü­çük seccade, takke/başörtüsü gibi hediyeler almak, çocuklar için yapılacak hazırlıklardan bir kaçı olabilir. Bir sabah kalktığında

anne-babaların oruçlu olduğunu ve Ramazan’ın başladığını öğren­mek, çocukların Ramazan’a ha­zırlık olmadan girmesi anlamına gelir. Öncesinde yapılan hazırlık­lar, bizim Ramazan’ı önemsediği­miz mesajını ona verir; kendisi de gelecekte bunu önemser.

Çocuk Orucu ve Haz Öteleme Eğitimi

Ramazan Ayı, çocuklara “haz öte­leme eğitimi” vermek için büyük bir fırsattır. Günümüz çocukla­rının en çok zorlandıkları konu, hazlarını öteleyememesi, istekle­rine hemen ulaşmak istemesidir. Halbuki iyi anne-babanın gö­revlerinden biri de iradesi güçlü çocuklar yetiştirmektir. Bunun için de çocukların bazı isteklerini ötelemek ve zamana yaymak ge­rekir. Çocuk böylece sabretmeyi, beklemeyi öğrenir. Oruç da, haz öteleme eğitimi için büyük fır­sattır. Tabi çocuklardan bu yaz günlerinde tam gün oruç tutma­sı beklenemez. Ancak sabahtan öğlene, öğlenden ikindiye, ya da ikindiden akşama kadar tutacak­ları oruçla çocuklar hem Rama­zan ruhunu yaşar hem de hazları­nı ötelemeyi öğrenir. Çocukların aile ile birlikte iftar yapması için tavsiye edilen dilim, çocukların ikindiden akşama kadar oruç tutmasıdır. Çocuklar sabahtan öğlene, ya da öğleden ikindiye kadar oruç tutsa bile orucu ezan ile açmak, onlara bir iftar sofrası gibi özenle sofra hazırlamak gü­zel olur.

Bayram Çocukların Bayramı

Ramazan Bayram’ı herkes için bayramdır, ama çocuklar için ayrı özeldir. Bu nedenle “Bayram ço­cuklara bayram” denir halk dilin­de. Hepimizin hatıralarında ise, bayramlar çok önemli yer tutar. Şimdilerin yetişkinleri olarak bir görevimiz de çocuklara hatırla­rında yer edecek güzel bayramlar yaşatmaktır. Bayramda gördüğü­müz her çocuğa ihtimam göster­mek, bayram öncesinde tanıdığı­mız ve tanımadığımız çocuklar için hediye paketleri içinde kü­çük hediyeler hazırlamak, kendi arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimiz kadar çocuklarımızın da arkadaş­larını ziyaret etmek, çocukların hatıralarında kalmamızı sağlar. Nasıl ki bir zamanlar bizim hatı­ralarımızda yer eden, bize bayra­mı farklı kılan kişiler varsa, biz de günümüz çocuklarının hatırlarda iz bırakan yetişkinleri olabiliriz.

Özetlemek gerekirse, Ramazan Ayı sadece yetişkinlerin değil, aynı zaman da çocukların da ayı­dır. Kendi dünyamızda yaptığı­mız hazırlıklara ek olarak, çocuk­larımız için de hazırlıklar yaptığı­mızda, çocuklarımızın zihninde çok güzel Ramazan hatıraları bırakabiliriz; ki çocuklara bıraka­bileceğimiz en güzel miraslardan biri de budur.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,