Dünya ancak bir imtihan meydanıdır

91. Sayı Editörden

Şuhur-u selasenin rahmet yüklü ikliminde seyeran ettiğimiz şu mübarek zamanların bereketinden azami derecede istifade ve istifaza etme gayretiyle memnunken, bütün bir milletçe, büyük bir teessür ve üzüntünün kucağında bulduk kendimizi. Soma’da kömür madeninde çalışan vatandaşlarımzın düçar olduğu elim kaza ve vefat haberleri mahzun etti hepimizi. Dünya ancak bir imtihan meydanıdır, hakikati kulağımızda çınladı. Ne var ki ateş düştüğü yeri yakıyor ve yaktı. Fakat bu kez milletçe yandık. Ailesinin nafakasını helal yoldan kazanırken bir musibetle vefat edenlerin şehid-i uhrevi olduğu müjdesi, tesellimiz oldu. Kardeşlerimizi, dünya meşakkatinden Rabbimizin daha büyük ve geniş rahmet yurduna uğurlamanın şuuruyla müteselli olduk. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbimiz, vefat edenlere, rahmet kapılarını ardına kadar açtığı  şu mübarek günlerde gani gani rahmet eylesin. Amin. Evet, nihayetinde, Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, “Ticaret ve me’muriyet için mühim vazîfelerle bu dâr-ı imtihân olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazîfelerini bitirip ve hizmetlerini itmâm ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlik-ı Zülcelâllerine dönecekler. Ve Mevlâ-yı Kerîmlerine kavuşacaklar. Yani bu dâr-ı fânîden gidip dâr-ı bâkîde huzûr-u kibriyâya müşerref olacaklar. ” Her musibetin acı ve hüzün tarafları olmakla birlikte, alınacak ibretler ve öğrenilecek tecrübeler cihetiyle –eğer değerlendirilebilirse- faydaları da olacaktır. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, bizleri her türlü madi manevi musibet ve belalardan muhafaza eylesin. Sevgili İrfan Mektebi okuyucuları! Muhakkak ki her insan ölümlüdür ve her nefis bir gün ölümü tadacaktır. Bununla birlikte her genç, gelcektir. Ve her genç, ardımızda bırakacağımız en güzel şeydir. Geleceğe vereceğimiz umudumuzdur. İrfan Mektebi olarak biz de, okulların tatile girmesiyle başlayan Kur’an ve din eğitimi seferberliğine faydası olur düşüncesiyle Yaz Kur’an Kurslarına dönük bir dosya hazırladık. Gerek ebeveynlere, gerek eğitimcilere, gerekse çocuklarımıza fayda sağlayacak ve yön gösterecek çok kıymetli bilgileri, uzmanlarına danışarak sizlerin istifadesine sunduk. Sevgili anne ve babalar! Üç ayların bereketinden de istifade ederek, el birliğiyle geleceğimizi daha aydın ve nurani kılmak için olanca gayretimizle çalışmak mecburiyetindeyiz. Evlatlarımızı geleceğe hazırlamak için, bilmediklerimiz varsa öğrenerek, eksiklerimiz varsa tamamlayarak onların yanında olmalıyız. Yaz Kur’an eğitimi kursları, çocuklarımızı başımızdan savmak için değildir. Ayrıca eğitim, sadece öğretmenlere bırakılarak devam ettirilecek bir süreç –asla- değildir. Eğitimin temel direği, anne ve babalardır. Ve eğitimin temelinde, insanı insan olarak muhatap almak ve onu gerçekten sevmek yatmaktadır. Geliniz, iki fırsatı bir arada yakaldığımız şu günleri iyi değerlendirelim ve geleceğimizi hep beraber inşa edelim. İstikbal ettiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder, bütün millet ve ümmet hakkında hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim. Hayırlı dualarınız âsân, feyziniz bol olsun. Kalın sağlıcakla…

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,