Mekteb-i İrfâna İlerle

90. Sayı Şiir

 

Her ân hız alıp belde-i cânâna ilerle

Bir katre misâl; ırmağa, ummâna ilerle

Ey mûr-ı zâif! Sen de Süleymân’a ilerle

Sabr iste Sabûrdan, yüce Sübhâna ilerle

 

Kurtar o azîz rûhunu âdi heyecândan

Aşk ehli meded ummadı tanbur ve kemândan

Şiddetle kaçın şirk denen iğrenç cereyândan

Erken yol alıp Vâhid ü Hannâna ilerle

 

Allah ve Resûl öğretilir medresemizde

Marzî-i İlâhîdir esâs derslerimizde

Derdsiz kişinin geçmez adı meclisimizde

Takvâya yapış, mekteb-i irfâna ilerle

 

Vâmık çalış! İslâm’a fedâ et bu vücûdu

Terk etme kıyâmınla, rükû’unla, sücûdu

Bilsen ne geniştir O’nun ihsân ile cûdu

Ma’nen yücelip halka-i ihvâna ilerle

24 Şubat 2006, İstanbul

 

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,