Sünnet yolu tek çâre

89. Sayı Şiir

Sünnet yolu tek çâre

Kimin düşse kalbine Hakk aşkından kıvılcım

Muhabbet gülşeninde bülbül nâlân olur

Galiba gözyaşıyla yoğrulmuş hilkat-ı harcım

Hakk derken kirpiğimden damlalar rîzân olur

 

O Hayy u lâyemûte, hem Rahîm hem Vedûda

Muhabbet öyle şey ki sığmaz tarif hudûda

Onu sevmeyen kalbler lâyık nâr-ı vakûda

Nasıl olur da yoktan var eden nisyân olur

 

Hakk zâhirken mahlûka hâlıkıyyet atf etmez

Kur’ânî düstûrlara muhâlif fikir gütmez

Rahmân âşıklarının çilesi derdi bitmez

Sabredenler dâimâ nâil-i ihsân olur

 

Sünnîlerdir benliği, senliği kalbedenler

Rızâ-yı Hakk yolunda hâlisâne gidenler

Gayriye gönül vermez Mevlâ fikri güdenler

Zîrâ ihlâslı gönül mazhar-ı Rahmân olur

 

Vâmık! Bid’atten sakın, iç dünyanı karartır

Doğruya sed çekerek gerçekleri abartır

Sünnet yolu tek çâre, diğerleri ayartır

Resûl’ün her şe`ninden gerçek nümâyân olur

 

4 Nisan 2002 / İstanbul

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,