Her ânın bir hakkı vardır

50. Sayı

Namazdaki huşûun zevkine vardığınız an/anları hatırlıyor musunuz? İç dünyanızda bunun değerini ölçmek istediğinizde neyle kıyaslardınız? Namazın 5 vakit olarak tayin edilmesinin huşû ile bir ilgisi olabilir mi?
Bir an Hz. Muhammed (asm) gibi bir peygamberin huzuruna çıktığınızı düşünün.
Neler hissederdiniz? Nasıl bir edep gösterir, nasıl bir tavır takınır, nasıl bir ruh hâli taşırdınız? Mesela gözünüzü kaçırarak sağa-sola bakar, el-kol hareketleri yapar mıydınız? Bedeninizle orada fakat akıl, fikir ve hayalinizle başka yerlerde mi olurdunuz? Yoksa bütün varlığınızla o huzura lâyık bir edeb ile mi dururdunuz?
Yoksa ödemelerinizi düşünür, iş hesaplarınızı mı kontrolden geçirirdiniz? Yoksa bunların hepsini bir tarafa bırakıp her iki  mübârek sözlerini dinler, hâl ve hareketlerine dikkat eder ve onları kendinize rehber mi tutardınız?
Öyle sanıyorum ki bu davranışlarımız Hz. Muhammed’i (asm) ne kadar ve nasıl tanıdığımızla ilgilidir. Allah katındaki değerini, büyüklüğünü ve ne kadar şerefli bir zât olduğunu bilmemize bağlıdır.
Kısacası Sevgili Peygamberimizin (asm) iç dünyamızda ifâde ettiği anlam ile doğru orantılıdır.
İşte Hz. Muhammed (asm) gibi 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, sayısız âlimlerin Efendisi, Sâhibi, Yaratıcısı, bütün güzelliklerin menbaı olan âlemlerin Sultanı Allah’ın huzuruna çıkmaktır namaz.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,