Sâhibini Cennete götüren îman: Tahkîkî îman

48. Sayı

A. Îmanın artması ve eksilmesi : Îman sâlih amellerle ve ilmî çalışmalarla artabilir veya günahlarla meşguliyet neticesinde azalabilir. Kur’ân’ın bazı âyetlerinde îmanın artmasından bahsedilmiştir.
Örneğin bir âyette şöyle buyrulur: Gerçek mü’minler öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, Allah’ın âyetleri onlara okunduğunda bu onların îmanlarını artırır. (Enfal, 2)1
Bazı hadislerde de Peygamberimiz îmanın azalmasından ve çoğalmasından bahsetmiştir. Örneğin İbn Ömer şöyle der: Biz “Yâ Resûlallah! Îman artar ve eksilir mi?” diye sorduk, O da “Evet, artar, hatta sâhibini cennete girdirinceye kadar.
Noksanlaşır, hatta sâhibini cehenneme sokuncaya kadar” buyurdu.2 Peygamberimiz bazı hadislerinde de zayıf ve kuvvetli îmanlara dikkat çekmiştir. “Kalbinde zerre kadar îmanı olan cehennemden çıkar”3 hadisiyle zayıf olan îmanlara, “Ebu Bekrin îmanı dünyadaki insanların îmanıyla tartılsaydı, onun îmanı daha ağır asardı”4 hadisiyle de kuvvetli îmanlara işâret etmiştir.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,