Kur’ân’ın câmiiyyet mucizesi

48. Sayı

Allah’ın insanlığa indirdiği en son kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm, pek çok yönlerden mucizeler ve hârikalıklarla doludur. Onun, Allah sözü olduğunu gösteren pek çok yönleri vardır. Kur’ân’ı eline alıp okumaya başlayan bir insanın ilk karşılaşacağı ve baştan sona kadar dikkatini çekecek olan şey, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın hem kendisine, hem tüm insanlığa hitab ettiğini görmek olacaktır.
Kur’ân öyle bir tarzda hitab ediyor ki, asla bir taklid emâresi hissedilmez. Yani hâşâ, bir insanın kendini Allah yerine koyarak, kendini kâinatın yaratıcısı yerinde farz ederek konuştuğunu düşündürecek hiçbir yapmacıklıkla karşılaşmayız.
Hâlbuki bazı inkârcıların iddia ettiği gibi bu kitap Allah katından inmemiş ve bir insan sözü olmuş olsa idi muhakkak pek çok yapmacıklıklar ve yanlışlıklar içinde bulunacaktı.
Çünkü yaradılıştan âciz bir insanın, nihayetsiz ilim ve kudret sâhibi Allah’a yakışacak derecede bir bilgi ve üslub ile sözler uydurabilmesi mümkün değildir. İşte Kur’ân-ı Azimüşşân bu duruma şöyle işâret eder:
“Kur’ân’ı hiç düşünmüyorlar mı? Hâlbuki (o,) Allah’tan başkası tarafından (gelmiş) olsaydı, elbette onda birçok çelişki bulurlardı.”1

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,