Bedîüzzaman’ın gözünde Nur talebeleri-1 Hâfız Ali (rh)

48. Sayı

Hâfız Ali ’nin (rh ) Hz. Üstad ile tanışması
Hayvanları harmana sürmeden önce yaylada otlatırlarmış ve bu çobanlara normal vakitten biraz daha fazla ücret verirlermiş. Birgün, Hâfız Ali Ağabey, harman zamanında çobana hayvanını sorar, çoban, ona senin hayvanın  Gelincik dağında görülmüş diyerek cevap verir. Kendisi hayvanını aramak için oraya gittiğinde Üstad Bedîüzzaman Hazretleri ile karşılaşır. Orada Üstad’ın kerâmetini görür ve ona talebe olur.
Bu hâdisenin vukubulduğu tarih 1927’dir.
HZ. ÜSTAD’IN HÂFIZ ALİ’NİN NUR TALEBESİ OLMADAN ÖNCEKİ HAYATINA BAKIŞI
Hâfız Ali’nin ileriki yıllarda, Risâle-i Nur’a yapacağı hizmetlerinin âdeta peşin bir karşılığı olarak, geçmiş hayatında da Nurlara hizmete zemin olacak şekilde yaşadığını Bedîüzzaman Hazretleri şu ifâdeleri ile anlatır.
“Evet, Husrev, Feyzi, Hâfız Ali, Nazif gibi çok kardeşlerimizin geçen tarz-ı hayatları bu hizmet-i nuriyeye göre bir  vaziyet verildiğini onlar hissettikleri gibi; ben de, çok has kardeşlerim de, hatta burada aynen tarz-ı hayatım gibi böyle bir nuranî meyveyi vermek için tanzim edilmiş görüyorum. Hissetmeyen kısmı, dikkat etseler hissedecekler. Ben kendim, bütün hayatımın hârika kısmını, evvelce Gavs-ı A’zam’ın bir silsile-i kerâmeti telakki ediyordum;  şimdi Risâle-i Nur’un bir silsile-i kerâmeti olduğu tebeyyün etti.” (Emirdağ Lâhikası-1, 35)

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,