40 Ambar

48. Sayı

Hatice Terhan Vâlide Sultan
1627senesinde dünyaya gelmiştir.
Sultan İbrahim’in hanımı ve Sultan 4. Mehmed’in annesidir. Sultan İbrahim’in vefatı üzerine oğlu Şehzâde Mehmed tahta geçince genç yaşta Vâlide Sultan olmuştur. Sultan 4. Mehmed tahta geçtiğinde yaşı küçük olduğu için Hatice Terhan Vâlide Sultan saltanat nâibesi olur. Köprülü Mehmed Paşa’yı sadrazamlığa getirerek devlet işlerinin aksamaması için elinden geleni yapar. Sultan 1. Ahmed’in annesi Sâfiye Vâlide Sultan’ın başlattığı, ancak vefatı üzerine yarım kalan Yeni Câmiyi, Hatice Terhan Vâlide Sultan tamamlatmıştır. 1665 senesinde ibâdete  açılan Yeni Câmiye Vâlide Câmii de denilmektedir.
Hatice Terhan Valide Sultan, Osmanlı coğrafyasının birçok yerlerinde birçok câmi, medrese, hastane ve hayır eseri yaptırmıştır. İyi kalbli, hayırsever ve sâliha bir hanımefendiydi. 1683 senesinde Edirne Sarayında vefat etmiş,  kendi yaptırdığı Yeni Câmi arkasındaki yine kendi ismiyle anılan türbeye defnedilmiştir.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,