Rabbini bilen bir nesil

47. Sayı

Cehâlet’ insanın en büyük düşmanı; bunda hiç şüphe yok. Ancak şu soruyu enine boyuna düşünüp, lafı eveleyip gevelemeden makul bir cevap bulmak zorundayız artık: “Kimden ve neyden cehâlet, neyi bilmemek en büyük düşman, en dehşetli musîbet, en korkunç belâdır?..”
***
Câhili olunan şeye göre de cehâletin çeşitleri var. İnsanın bazı san’at ve bilimlerden habersiz olması, birtakım  istatistiklere kayıtsız kalması, siyâset arenasında dönen dolapları bilmemesi ve şimdilerde hayli itibar vesîlesi olan genel kültürü zayıf olması da bir tür cehâlettir. Ancak bu cehâletin insana verdiği hayâtî bir kayıp yoktur.
Zaman, kesret zamanı: Nazarı dağıtacak, aklı ve kalbi karıştıracak, fikrî hercümerce sebep olacak yığınla  malzeme mevcut piyasada.
Daldan dala atlayıp günde binlerce haber ve mevhum bilgi ile karşılaşan insanın cehâletten kaçayım derken örtülü bir cinnete kapıldığından maalesef haberi yok!.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,