El-Kayyum

46. Sayı

LÜGAT MÂNÂSI
Kıyam: Ayakta durma
Kâim: Ayakta duran, kıyamda bulunan
Kayyum: Kıyam kelimesinden türemiştir. Mübâlağa ifade eder. Cenâb-ı Hak için hem bir sıfat hem de bir isimdir. Esma-yı Hüsna’nın büyüklerindendir. Hay ve Kayyum isimlerinin birlikte ism-i azam olduğu da söylenmiştir.
Bu izahlardan sonra El-Kayyum: Zâtıyla kâim olan, yani varlığı kendinden olan, yani başkası tarafından var edilmeyen, mahlûkatı varlıkta ve ayakta tutan (Allah). Cenâb-ı Hak Kayyum isminin tecellisini kâinattan çekse her şey yok olur.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,