Milli Eğitim için bir proje: Bilim Ligi

45. Sayı

Şimdiki toplum hayatını şekillendiren en mühim unsurlardan iki tanesi, oyun ve sinemadır.

Oyun olarak futbol ve oyun merkezleri öne çıkartılarak insanımızın cengâverlik ruhu örselenmekte; sinema ile de  şehvet ve zulüm damarları tahrik edilerek ruhlar karartılmaktadır.
Futbol için kulüpler kurulmuş, on binleri içine alan stadyumlar yapılmış, on binler enerjilerini orada söndürürken,  televizyon başındaŞimdiki toplum hayatını şekillendiren en mühim unsurlardan iki tanesi, oyun ve sinemadır. Oyun olarak futbol ve oyun merkezleri öne çıkartılarak insanımızın cengâverlik ruhu örselenmekte; sinema ile de  şehvet ve zulüm damarları tahrik edilerek ruhlar karartılmaktadır.
Futbol için kulüpler kurulmuş, on binleri içine alan stadyumlar yapılmış, on binler enerjilerini orada söndürürken,  televizyon başında milyonların enerjileri söndürülüp kıymetli ömür dakikaları öldürülmektedir. Daha da organize olarak ligler teşkil edilmiş; birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig gibi. Bunlar da yetmemiş Avrupa ligleri, dünya ligleri oluşturulmuş. İnsanların ömürleri bu girdaplarda sömürülmekte, en büyük günahlardan olan kumara teşvik  edilmektedir.
Sinema ise insanlara geçmişi hâtırlatıp yeni ufuklar verilmesi için güzel bir araç iken şehvet ve zulüm aracına  dönüşmüş. Ruhlar yaralanmış, dünyevî ve uhrevî bir fayda yerine insanları şeytanın esiri ve nefsin kölesi hâline  getirmiştir.
Her iki âlet de neticesiz ve faydasız olarak insanların ömrünü ve güzel ahlâkını öldürmektedir.
Bu iki âletin zulmünden kurtulabilmek için bunları güzel bir mecraya sevk etmek gerekmektedir.
Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı’na bir proje sunmak isterim. Belki de asrın projesi olmaya aday olabilir inşaallah.

Pro je ismi : Bilim Ligi
Bilim Ligleri oluşturulur ve insanlar buna sevk edilirse, inşaallah evvelkilerin sureti güzelleştirilmiş ve insanlığa  faydalı hâle getirilmiş olur.
Bilim Ligi için okullar “Bilim Kulüpleri” kurarak bu lige iştirak eder. Birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig gibi seviyeleri  olur. Bilim Kulüpleri en düşük ligden başlarlar, birinci lige çıkmak için mücâdele ederler. Bilim liginin temel kanunları ve düzenlemeleri olur. Çeşitli kupalar için müsâbakalar düzenlenir. Lig Kupası, Bilim Yazarları Kupası,  İbn-i Sina Kupası gibi.
Televizyon ile de Bilim Ligleri her hafta değerlendirme ve yorum programları yapılır, insanımız bu ligler için teşvik  edilir, bilim ve teknoloji üretimi sağlanır.
İlim ve bilimin dinsizlikten kurtarılması da önemli bir konudur. İlim, bilim ve sanat neyi incelese mükemmelliği  karşısında düğmelerini iliklemektedir. Sanatlı ve mükemmel bir eser sanatkârsız ve ustasız olamayacağına göre,  onun sanatkârını ve ustasını tanıma imkânını ilim, fen ve bilim bize sunacaktır. Bu da fennî ilimleri ve bilimi dinle  birleştirilip iki kanatlı bir melek gibi insanları yetiştirecek, zulümleri durdurup insanın saâdeti olan hakîki adâleti  yaşatacaktır.
Asrın projesi olmaya aday olabilecek bu proje, ciddi bir heyet tarafından şekillendirilebilir.

Netice olarak, bu Bilim Ligleri ile ömür sermâyesi faydasız, boş yerlerde öldürülmemiş olacak ve insanlara tam bir  saâdeti yaşatacaktır.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,