The Pen Magazine

43. Sayı

Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri  Risâle-i Nur hizmeti ile bu ülkenin sarsılan manevî dinamiklerini tekrar sağlam temeller üzerine oturtmuştur. Peki, “Kur’ân’ımız yeryüzünde cemâatsiz kalırsa Cenneti de istemem orası da bana  zindan olur” diyen Üstadımızın takipçileri olan bizler, yeryüzünün diğer coğrafyalarındaki insanlar için neler yapabiliyoruz? İslâm’ın mesajını oralara kadar ulaştırdığımızdan emin miyiz?
Kur’ân’ın diriltici nefhasını ne zaman ve nasıl Avrupa’ya ve Amerika’ya ulaştıracağız? Orada yaşayan sıradan bir  insanın Müslümanlarla ilgili kafasındaki bir önyargıyı yıkma hususunda biz de katkıda bulunamaz mıyız?
İşte bu gâyelerle başladı İngilizce yayınlanan The Pen dergisinin mâcerası. İstedik ki İngiltere’deki bir Müslüman  radikalizmle suçlandığı zaman ve ona İslâm’ın şiddet ve terörden başka bir şey üretmediği söylendiği zaman bunu çürütecek bir kaynak olarak The Pen’i gösterebilsin. İstedik ki New York’ta, Harlem’de ırkçı saldırılardan bunalan, cesareti kırılmış siyahî bir kardeşimiz The Pen’i eline aldığında parçalanmış yüreği ısınsın. Afganistan’da, yıllardır süren savaş ve iç çatışmalardan dolayı “çığlığımıza cevap verecek vicdan sahibi yok mu yeryüzünde?” diyen Afganlının The Pen’i gördüğünde umutları dirilsin. Yahudî dipçiği altında onurumuz Kudüs için direnen Filistinli kardeşimiz bu dergiyle birlikte “İşte Arap, yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp, hayretinden ağlamayı da bilmiyor (sünûhat)” hikmetini idrak edince “bir gün geri gelecekler, biliyorum” desin. “Haccın bâhusus taarrüfle  tevhid-i efkârı, teâvünle teşrik-i mesaîyi tazammun eden içindeki siyâset-i âliye-i İslâmiye ve maslâhat-ı vâsia-i  içtimaiyenin ihmalidir ki, düşmana milyonlarla İslâm’ı, İslâm aleyhinde istihdama zemin ihzar etti.” çığlığını duyan Malezyalı, Endonezyalı Müslüman’ın kalbi heyecandan yerinden fırlayacakmış gibi çarpsın.
İhtiyacımız olan tek şey ciddi ve samîmî bir şekilde çalışmak ve gayret etmektir. Ümmetin dertlerini kendi derdimiz olarak telakki etmezsek muvaffak olmamız zor görünüyor.
Cenâb-ı Hak, bizi ümmetin dertleriyle hemhâl etsin. Bu hususta duâlarınıza tâlibiz.
Kavlî duâlarınızla birlikte fiilen de desteklerinizi bekliyoruz. The Pen dergisine İngilizce bilen veya İngilizce hazırlık eğitimi alan, kursa giden, İngilizceye başlamaya niyet eden herkesin abone olmasını arzu ediyoruz. Peygamber Efendimizin yabancı dil öğrenmeyi teşvik ettiğini hatırda tutarak, öğreneceğimiz dille tek bir kişinin hidâyetine  vesîle olmak durumunda nâil olacağımız sevabın büyüklüğünü de düşünerek bu gâye doğrultusunda The Pen ile bir adım daha ileriye gidebilirsiniz.
Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.

SORULARLA THE PEN
The Pen dergisi hangi amaçla yayınlanmaktadır?
The Pen dergisi inançsızlık veya seküler ideolojilerin maneviyattan uzaklaştırdığı günümüz insanına unuttuğu şeyi hatırlatmak, kula kulluğun, eşyaya esaretin hâkim olduğu dünyada modern insana gerçek özgürlüğün kapısını yeniden göstermek için üç yıl önce yayın hayatına başladı. Bu dergi İrfan Mektebi’nin Türkçede ifa ettiği vazifeyi küresel ölçekte İngilizce olarak yürütmektedir. Genel Yayın Yönetmenimiz Cihangir İşbilir’in idaresinde ve işinin ehli editörlerimiz ve zengin yazar kadromuzla her iki dilde de ciddi bir hizmetin zemini tesis edilmektedir.
The Pen dergisindeki yazılar nasıl telif edilmektedir?
İrfan Mektebi’nin değerli yazarları tarafından yayınlanmış olan bir kısım kıymetli ilmî makâleler deneyimli bir çeviri ekibi tarafından İngilizceye çevrilmektedir. İngilizceye çevrilen bu makâleler İngiltere’de yaşayan İngilizceye vakıf  başka bir ekip tarafından tashih edilmektedir. Son olarak, aynı makâleler bu defa İngiliz asıllı bir musahhih tarafından İngiliz dil mantığı ve kültürü açısından incelenmekte ve düzeltilmektedir.

The Pen dergisinde İngilizce olarak telif edilen yazılar yer almakta mıdır?
The Pen dergisinde İngilizce olarak telif edilen yazılar da yayınlanmaktadır. Türkiye, Amerika, İngiltere ve  Malezya’da yaşayan yazarlarımız tarafından çeşitli ilmî konulara dâir makâleler, güncel meseleler, Müslüman  dünyanın sorunlarını ele alan yazılar, uzman isimlerle yapılmış mülâkatlar neşredilmektedir.

Kimler The Pen dergisi için yazı yazabilir?
The Pen dergisine İslâmî ilmî konulara vakıf, Risâle-i Nur’daki ilmî meselelerde uzmanlaşmış, tercihen sosyal  veya fennî bir ilim dalında mütehassıs ve İngilizce bilen yazarlar makâlelerini gönderebilirler. Türkçe yazılmış  değerli makâleler de İngilizceye çevrilmek üzere kabul edilir. Gönderilen yazılar yayın kurulunda onaylandıktan  sonra dergide yayınlanır.

The Pen dergisine nasıl abone olabiliriz?
The Pen dergisine telefon veya internet yoluyla abone olabilirsiniz:

Telefon: 0212 4726032
Faks: 0212 6961386
E-posta: info@thepenmagazine.net
Web: www.thepenmagazine.net

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,